2019-10-31T22:38:36+01:00 1. новембра, 2019. 07:30 |

ИЗГРАДЊА НОВЕ ТРАФОСТАНИЦЕ „РУДНИК 5“: Припреме за пробни рад

Радови на изградњи трафостанице „Рудник 5“ 110/6 kV одвијају се према плану. Реч је о трафостаници снаге  2×16 MVA и напона 110/6 kV, која је саставни део пакета опреме за шести BTO систем. Трафостаница снабдева електричном енергијом рударску опрему у склопу новог BTO система, али и друге инфраструктурне објекте на копу „Дрмно“.

Према речима Александра Златковића, пројект менаџера за изградњу трафопостројења, у развојном пољу ТС „Рудник 5“завршени су грађевински радови и монтирана је сва електро опрема.

− На командној згради у току је последња фаза електромонтажних и грађевинских радова, после које следе функционалне пробе. „Simens“ je испоручио сву предвиђену електроопрему, која се налази на градилишту и копу „Дрмно“. Током августа радило се и на постављању далековода од три километра. Њиме се повезује извор напајања, смештен у трафостаници „Рудник 3″ са новим објектом. Завршена је и доградња далеководног поља 110 kV у ТС „Рудник 3“ чиме су обезбеђени услови за прикључење нове трафостанице. Носилац посла је кинеска компанија CMEK, a извођач радова „Електротехника – Јужна Бачка“ сазнајемо од Златковића.

Изградњом и пуштањем у рад објекта чија је вредност 5,7 милиона долара биће и формално стављена тачка на реализацију инвестиционих активности које се односе на шести рударски систем за ПК „Дрмно“.

Р.Н.