2019-03-14T10:08:40+01:00 14. марта, 2019. 10:08 |

ИЗГРАДЊА ШЕСТОГ БТО СИСТЕМА: Монтиране све машине

Друга фаза кинеског кредитног аранжмана, која се реализује у костолачком огранку ЕПС-а, обухвата два велика пројекта. Први је изградња новог блока Б3, снаге 350 мегавата у кругу Термоелектране „Костолац Б“, а други изградња шестог БТО система, чијим радом ће се повећати годишњи производни капацитети Површинског копа „Дрмно“ са досадашњих девет на дванаест милиона тона угља. Потписаним уговором за проширење копа предвиђена су средства у износу од 97 милиона долара. Пројекат се већим делом финансира из кинеског кредита, а делом из средстава ЕПС-а.

− Испоручилац опреме и уговорна страна према ЕПС-у је кинеска компанија “CMEK”, која је у посао укључила своје подизвођаче. Пројекат изградње новог рударског система укључује четири пакета: роторни багер, транспортере, одлагач и трафостаницу „Рудник 5“, каже Данко Беатовић, пројектни инжењер на шестом БТО систему. Он додаје и да су завршене машинска и електро монтажа багера на монтажном плацу Копа „Дрмно“. Четири погонске станице из другог пакета су монтиране. Завршене су и машинска и електро монтажа одлагача, у склопу трећег пакета. На сва три пакета приводе се крају функционалне пробе.

− Од сва четири пакета, једино нису почели радови на изградњи трафостанице. Како су превазиђени проблеми у вези са експропријацијом земљишта на локацији предвиђеној за изградњу трафостанице, очекује се да се створе услови за почетак реализације тог дела пројекта. Формирана је комисија за интерни технички пријем опреме за прва три пакета, са задатком одобрења транспорта опреме са монтажног плаца, објашњава Беатовић.

            Транспорт опреме – багера, одлагача и четири погонске станице, које су монтиране на монтажном плацу ПК „Дрмно“ планиран је током марта. Урађене су транспортне руте за транспорт четири погонске станице и одлагача, као и највећи део транспортне руте у дужини од девет километара до места рада багера.

− На транспортном путу за багер имамо једно критично место – силазну рампу, где су у току интензивни земљани радови. Очекујемо да ће тај део пута бити завршен до половине марта, када би багер могао да се спусти и да почетком априла крене у транспорт ка радној етажи, према месту рада на шестом БТО систему. У једној варијанти, у зависности од других фактора, постоји могућност да нови багер „SCHrC 1400“ почне свој пробни рад на садашњем петом систему. Према садашњем плану, багер са петог система требало би да иде у дужи инвестициони ремонт, који је планирано да траје од два и по до три месеца. Транспорту опреме, који је планиран за средину марта и почетак априла, претходи комплетирање трачних транспортера дуж система, наглашава Беатовић.

Према уговору, “CMEK” има обавезу да изради четири погонске станице и пет километaра транспортера, од чега је досад на терену реализовано 50 одсто посла. „Електропривреда Србије“ је уговорила куповину остале опреме за комплетан шести БТО систем: четири погонске станице и седам километара транспортера.

           – ЕПС овај део уговора финансира из сопствених средстава и комплетна опрема је испоручена. Трафостаница „Рудник 5“ је веома важна за кретање система, јер не постоје капацитети у напајању постојећим изворима трафостаница на Kопу „Дрмно“. Након завршетка њене изградње, који се планира током августа, цео шести систем требало би да крене у пробни рад, сазнајемо од Беатовића.

Вредност пакета

Укупна вредност уговора за изградњу шестог БТО система је 97,6 милиона долара, а вредност пакета за роторни багер је 41,6 милиона долара: за транспортер 31,4, за одлагач 18,9 и за трафостаницу „Рудник 5“ 5,7 милиона долара.

У управној згради Копа „Дрмно“ у току је и опремање новог Диспечерског центра за управљање и надзор на шестом БТО систему. Реализација уговора са „CMEK“ -ом као испоручиоцем почела је 4. јануара 2016. године са роком завршетка од 47 месеци. На основу досадашње реализације послова, реално је да се све заврши у оквиру уговореног термина. План је да шести БТО систем почне с радом пре блока Б и имаће довољно времена да се открију неопходне количине угља за снабдевање новог блока. Блок Б3 користиће око три милиона тона угља годишње.

                                                                                                         Р.Н.