Друга фаза кинеског кредитног аранжмана која се реализује у костолачком огранку ЕПС-а обухвата два велика пројекта. Први је изградња новог блока Б3, снаге 350 мегавата, у кругу Термоелектране „Костолац Б“,  а други изградња шестог БТО система, који укључује четири пакета: роторни багер, транспортере, одлагач и Трафостаницу „Рудник 5“.

          Нови рударски систем омогућиће повећање годишње производње угља на „Дрмну“ са девет на дванаест милиона тона. Радови на монтажи овог система почели су 23. јануара 2017. на монтажном плацу ПК „Дрмно“, пробе и подешавања обављене су од 23. септембра до 14. децембра 2018, а 26. марта ове године почео је транспорт савременог роторног багера „Sch Rs 1400“ са монтажног плаца  ПК „Дрмно“ на радну позицију на копу.

           Сви пакети су уговорени са кинеском компанијом CMEK 20. новембра 2013. године. Ступили су на снагу 4. јануара 2016. са роком завршетка од 47 месеци. Роторни багер, који представља први пакет, CMEK је уговорио са немачком фирмом „Тhyssen Кrupp Industrial Solution“ из Есена. Машинску монтажу радила је „Гоша монтажа“, а електромонтажу „Микро Контрол“.

           Предмет уговора за други пакет чине четири погонске станице (VТ-VI-5,VТ-VI-6, ОТ-VI-7 и ОТ-VI-8), 5.000 метара трасе транспортера и диспечерски центар за управљање трачним транспортерима, као и њихов надзор. CMEK је трачне транспортере уговорио с фирмом „Гоша ФОМ“ из Смедеревске Паланке. Пробе и подешавања на монтажном плацу трајале су од 25. јула до децембра 2018. године. Транспорт погонских станица VT-VI-5, VT-VI-6 почео је 19. марта ове године.

         Одлагач је трећи пакет који је уговорен са CMEK-ом. Предмет овог уговора су одлагач капацитета 8.500 кубних метара на сат и претоварна колица, а за овај посао је ангажована аустријска фирма „FL Smidth“ (некадашњи „Sandvik“). Пробе на монтажном плацу рађене су од новембара 2018. до фебруара 2019. Транспорт на радну позицију планиран је половином априла ове године. Претоварна колица одлагача монтирана су на терену, месту рада одлагача.

                                                                       Вредност пакета

        Укупна вредност уговора за изградњу шестог БТО система из кинеског аранжмана износи 97,6 милиона долара. У том пакету су роторни багер (капацитета 6.600 кубних метара јаловине на сат) вредан 41,6 милиона долара, затим четири погонске станице и пет километара транспортера у вредности од 31,4 милиона долара, док је укупна вредност одлагача (капацитета 8.500 кубних метара на сат)  18,9 милиона долара и Трафостанице „Рудник 5“ (110 кB у дужини од три километра) 5,7 милиона долара.

       За још четири погонске станице и седам километара транспортера ЕПС је обезбедио додатних више од 27 милиона евра.

 

        И трафостаница „Рудник 5“ је уговорена са кинеским CMEK-ом. У склопу те ТС је и 110 кВ далековод у дужини од три километра. Пројекат трафостанице урадила је фирма „Електроисток – Пројектни биро“ из Београда, а извођач радова је „Енерготехника Јужна Бачка“ из Новог Сада. Дозволу за изградњу „Рудника 5“ издало је Министарство рударства и енергетике 26. марта 2019, опрема је већ испоручена.

                                                                                                                                                                                 Р.Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content