Док у Заводу за јавно здравље Пожаревац и даље раде на узорковању и анализи воде са костолачке мреже и изворишта Ловац, у Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ су у току даља истраживања изворишта Јагодица које би дугорочно решило водоснабдевање Костолца и припадајућих насеља.

Водоизвориште Јагодица се налази на Горњем костолачком острву и пар километара је удаљено од насеља Острово. Ту је планирана изградња постројења за прераду воде која би се радила у више фаза. Укупни капацитет водоизворишта треба да буде 400 литара воде у секунди. Водом са Јагодице би се првенствено снабдевала страна која  гравитира изворишту, села Острово, Петка, Костолац, Стари Костолац, Дрмно, Брадарац и сам Костолац.

ДОЗВОЛА ЗА ПЕТ БУНАРА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ сада има дозволу за пет истражних бунара. До сада их је урађено три, потврђује директор овог предузећа Александар Димитријевић:

Добили смо истражно право и оно је продужено, тако да настављамо са даљим радовима на истраживању капацитета и квалитета воде изворишта Јагодица. У току је израда плана детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица ради будуће изградње водоизворишта са постројењима и инсталацијом. Тај пројекат би требало да буде готов крајем августа, почетком септембра ове године. Њиме би било дефинисано подручје којим би било захваћено водоизвориште.

ФАЗНО ДО 400 ЛИТАРА ВОДЕ

Планови „Водовода“ су да се Јагодица ради фазно. У првој фази планира се постројење за 100 литара воде, каже Димитријевић: 

-У питању нису класична постројења за прераду, већ филтерска, јер резултати истражних бунара показују да су у води само повећане вредности амонијака и мангана који се практично најлакше уклањају у процесу филтрације и третмана. 

 Изградња хидротехничких објеката, односно будућег постројења за прераду и дистрибуцију воде би даље ишла парцијално, по сто литара воде у секунди по речима директора „Водовода“:

-То је дугорочно решење за Костолац, за целу ту страну, али би и један крак ишао ка Пожаревцу преко Драговца, Брежана, Живице, Батовца, Дубравице. С друге стране мрежа би ишла преко Старог Костолца, Дрмна, Брадарца  и зато је план 400 литара. У питању су озбиљна средства, а ми и даље настављамо радове на истраживању и пројектовању.

Циљ је да пожаревачки водовод има прстенасту структуру у језгру конзумног подручја, са извориштима која се налазе на крајевима система и са магистралним крацима према насељима по ободу. 

                                                                                         Д. Деурић

Share.
Leave A Reply

Skip to content