2021-11-19T07:55:49+01:00 19. новембра, 2021. 07:55 |

Јавни увид у План регулације Рамске тврђаве

На подручју општине Велико Градиште до 10. децембра у току је јавни увид у План детаљне регулације подручја и околине средњовековне тврђаве Рам.

Према овом документу планира се уређење подручја површине 6,59 хекатра. Грађевинско подручје у обухвату плана је подељено на три просторне и функционалне зоне. Прва урбанистичка зона обухвата саму тврђаву и опредељена је за културу. Услов је да се, приликом уређења простора, ни на који начин не сме угрозити тврђава, као ни визуре ка њој. Урбанистичка зона два обухвата заштићену околину Рамске тврђаве. Она је подељена на три целине. На првој су планиране слободне зелене површине, културни садржаји и туризам, а на другој целини, која представља урбани део насеља Рам, требало би да се развијају нови културни и образовни садржаји. Поред тога, предвиђено је и формирање јавног паркинга. На трећој целини ове зоне планирано је формирање викенд насеља.Трећа урбанистичка зона обухвата део који не представља заштићену околину споменика културе и ту се предвиђа развој комерцијалних садржаја, који ће подржати туристички карактер насеља.

Јавни увид у план трајаће 30 дана, почев од 10.11.2021. године, закључно са 10.12.2021. године. Планска документација биће изложена у згради Општинске управе Општине Велико Градиште, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, као и на интернет страници Општине Велико Градиште  www.velikogradiste.rs .

Заинтересованим правним и физичким лицима, која ће вршити увид у изложену планску документацију, Одељење за урбанизам и имовинско – правне послове пружиће све потребне информације и стручну помоћ. Додатне информације се могу добити сваког радног дана у току јавног увида, у канцеларији бр. 11 од 08 до 13 часова.

Примедбе се могу доставити током трајања јавног увида Општинскoj управи Општине Велико Градиште, Одељењу за урбанизам и имовинско – правне послове, 12220 Велико Градиште, Житни трг бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 10.12.2021. године до 13 часова. Презентација ће се одржати 22.11.2021. године у 12 часова у свечаној сали Општине Велико Градиште. По завршетку јавног увида, одржаће се јавна седница Комисије за планове, 21.12.2021. године,  такође у свечаној сали Општине Велико Градиште са почетком у 13 сати.