2019-08-04T10:03:32+02:00 4. августа, 2019. 08:48 |

ЈКП „Чистоћа“ Мало Црниће: Стабилно пословање

Упркос потешкоћама са којима се Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Мало Црниће сусретало, почев од застареле механизације, преко недовољног броја радника, па до наслеђених дугова, у периоду у коме се на челу предузећа налази Мирослав Живојиновић, свака пословна година завршена је са позитивним билансом.

-Пре шест година затекли смо хаотичну ситуацију, али нисмо много јадиковали, сагледали смо чиме располажемо, направили нову систематизацију, ухватили се у коштац са проблемима и кренули у фазу консолидације, како бисмо стабилизовали предузеће и омогућили даљу егзистенцију. Захваљујући радницима који су схватили озбиљност ситуације у којој се налазимо и подршци локалне самоуправе, већ прве године донекле смо стабилизовали пословање, вратили дугове и исказали добит. Од тада сваку годину заредом завршавамо позитивно, а у 2018. укупно остварена нето добит предузећа износила је нешто мање од 1,5 милиона динара. Имамо срећу што се у последње три године на челу Општине налази Малиша Антонијевић, веома агилан и озбиљан човек који максимално поштује договоре и оно што обећа испуни, истиче директор ЈКП „Чистоћа“ Мирослав Живојиновић.

Циљ предузећа је да прошири своју делатност и побољша квалитет услуга како би грађани били задовољнији. Средином 2017. године, на основу поверених послова од стране оснивача, ово предузеће је отпочело са обављањем послова на сакупљању и изношењу комуналног отпада и за сада то веома успешно ради. Из сопствених средства  купљен је камион смећар у вредности од 4 милиона динара, а недостатак радне снаге превазиђен је ангажовањем три лица на привременим и повременим пословима. Иначе, у насељима смеће се износи два пута месечно, а по позиву излази се у сусрет правним лицима чији се локали углавном налазе на путу према депонији, тако да се отпад не нагомилава. Иначе, депонија се налази на потезу Бресје, ограђена је и највероватније ће служити још коју годину, а у току су преговори за изградњу рециклажног центра у Петровцу, одакле би се отпад даље транспортовао до регионалне депоније.

УЛАГАЊА У МЕХАНИЗАЦИЈУ И КАДРОВЕ

-Широка је лепеза послова којима се предузеће бави, од снабдевања водом за пиће, преко испоруке топлотне енергије, одржавања зелених и јавних површина до чишћења службених просторија… Захваљујући разумевању Општине добили смо донацију, што је омогућило постављање пречистача и изграђен је базен од 300 кубних метара за лагеровање пречишћене воде на водоизворишту у Малом Црнићу. Најбитније је да сва насеља, која су прикључена на малоцрнићки водовод сада добијају здраву пијаћу воду, чију исправност контролише Завод за јавно здравље Пожаревац. Поред водовода у Малом Црнићу из којег се водом снабдевају мештани Малог Црнића, Великог Црнића и Салаковца, имамо и водовод у Божевцу из којег се за сада снабдевају само грађани овог села, а пуштањем у рад бунара „Б-2“ биће омогућено прикључивање корисника у Месној заједници Кула.

Опремљеност возног парка и механизације последњих година је знатно побољшана. Захваљујући средствима општинског буџета у износу од 11 милиона динара купљен је трактор са мултифункционалном руком, који ће бити у функцији током читаве године. Иначе, у зимским месецима бавимо се одржавањем локалних путева, односно чишћењем снега, посипањем соли и ризле, а током лета санирањем ударних рупа, обележавањем хоризонталне и постављањем вертикалне сигнализације. Недостатак радника делимично надокнађујемо ангажовањем незапослених преко јавних радова и последњим конкурсом упослили смо 7 лица на период од 4 месеца на одржавању зелених и јавних површина и на сакупљању отпада. Такође, пре неколико дана набављен је комби путар за превоз радника, за шта је предузеће издвојило 1,5 милиона динара, наглашава директор Живојиновић.

 ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ УСЛУГА

М. Живојиновић

На територији општине укупно је 3.500 корисника комуналних услуга, наплата је око 65 до 70 одсто и протеклог месеца, против несавесних грађана покренута су утужења. Иначе, по домаћинству месечно се ова услуга наплаћује 330 динара што је изузетно повољно. Што се цене воде тиче, она је минимална, за физичка лица износи 33 динара по кубику, за привреду 65 динара и она једва покрива трошкове производње воде и одржавања система. Међутим, овде је наплата много боља и на нивоу је од 80 одсто.

-Наш циљ у будућем периоду биће јачање предузећа, обнављање механизације и кадровско оспособљавање. Посебна пажња биће посвећена проширењу дистрибутивне мреже воде и проширењу делатности чиме ћемо створити услове за запошљавање нових радника. Имамо изванредну сарадњу и разумевање од општинског руководства на чему смо им захвални, јер само заједно можемо ићи напред и остварити још боље резултате. Грађани нам све више упућују похвале на наш рад и изражавају задовољство квалитетом пружених услуга. Свакако да има још доста тога што треба унапредити у свакодневној делатности и свесни те чињенице радници ЈКП „Чистоћа“ ће својим ангажовањем томе значајно доприносити,  закључио је Живојиновић.

Д.Динић