Одмaх по зaвршетку Првог светског рaтa, нa првој седници Универзитетског сaветa, одржaној 28. мaртa 1919. године, ректор је сaопштио aкт Министaрствa просвете, у којем је изрaженa жељa дa се нa Беогрaдском универзитету отвори и зaпочне сa рaдом Пољопривредни фaкултет сa двa одсекa: пољопривредним и шумaрским. Истог датума 2019. године обележена је стогодишњицапостојања Пољопривредног факултета у Београду.  

За тих сто година, како је рекао на свечаној академији  декан Пољопривредног факултета у Београду Душан Живковић, факултет је изродио 24.000 дипломираних инжењера и 1.000 доктора наука.


 

     Видоје Вукашиновић

Један од дипломираних инжењера кога је изродио Пољопривредни факултет је и Видоје Вукашиновић, председник Удружења средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране. На свечаној академији у петак, 28. марта у Београду уручена му је јубиларна захвалница поводом 100 година Пољопривредног факултета.

Видоје Вукашиновић је, поред обавеза које има као председник Удружења, и директор Пољопривредне школе са домом ученика „Соња Маринковић“ у Пожаревцу.

Удружење средњих школа подручја рада пољопривреда, производња и прерада хране чије је седиште у Пожаревцу, има за циљ унапређење средњег образовања школа са овог подручја рада у Србији. Има 47 школа чланица са преко 550 одељења и преко 13.000 ученика у 16 образовних профила: 8 четворогодишњих и 8 трогодишњих. На образовању је ангажовано преко 1.200 наставника опшетобразовних и стручних предмета.

Share.

Comments are closed.

Skip to content