2021-11-23T09:06:33+01:00 23. новембра, 2021. 09:06 |

Како против сиромаштва: Костолац између крајности

Никао на угљу и струји, Костолац као да живи два различита живота у истом времену. Први је заснован на зарадама проистеклим од једне од најмоћнијих државних компанија „Електропривреда Србије“. Подаци Републичког завода за статистику последњих двадесет година показују да је просек зарада остварених у овом рударском граду међу највишим у Србији и да знатно одскаче од зарада у Пожаревцу и другим општинама Браничевског округа.

Други је заснован на податку да управо у Костолцу живи више од половине корисника Народне кухиње. Према подацима Црвеног крста Пожаревац који припрема оброке за нешто више од 800 корисника за оба града, преко 400 се дистрибуира у Костолцу. Карактеристично је и да је међу корисницима Народне кухиње, управо у Костолцу највише Рома и деце.

НЕЗАПОСЛЕНОСТ И ОБРАЗОВАЊЕ

Поређења ради, Пожаревац је град са око 50.000 становника, Костолац према попису од 2011. године има мање од 14.000 становника. Подаци о етничком саставу кажу да је већина Срба, око 10.000 и Рома који чине удео од око 20 одсто становништва. Већина њих се у овај град досељавала седамдесетих и деведесетих година прошлог века. То су углавном многочлане породице са већим бројем деце. Низак образовни статус ромске радно способне популације која живи овде је и главни узрок њихове незапослености и сиромаштва. Од 1256 лица која према подацима Националне службе запошљавања траже посао, 533 су Роми, каже председник Градске општине Костолац Серџо Крстаноски и додаје:

С. Крстаноски

-Ниске стручне квалификације и конкурентност на тржишту рада, основна су препрека у њиховом запошљавању. Велики број њих се бави сивом економијом или сезонским пословима. Такође су корисници материјалних давања из области социјалне заштите, док је проценат Рома који су запослени или радно ангажовани по било ком основу, од стране невладиних организација процењен на 25 одсто. Зато настојимо да их преко Канцеларије за ромска питања ГО Костолац као и невладиних организација информишемо о значају школовања, доквалификација и преквалификација како би се побољшао њихов радни и животни статус.

О мерама за смањење незапослености која у највећем броју случајева погађа управо ромску заједницу, осим мотивационих и обука за активно тражење посла које организује Национална служба за запошљавање, помаже се и у припреми докумената и попуњавању пријава за субвенције као и за јавне радове, каже председник ГО Костолац:

-Градска општина сваке године у сарадњи са НСЗ и Градом Пожаревац спроводи јавне радове на којима се ангажују незапослена лица. Такође, ове године укључили смо се у програм стручне праксе за незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања. Прошле године, општина је у сарадњи са Градом Пожаревцем и Удружењем „Друштво Ром Костолац“ као партнерском организацијом, реализовала пројекат „Побољшање приступа ромске омладине тржишту рада у Костолцу“. Пројекат је финансиран средствима Европске уније. Двадесет особа је прошло процес плаћеног стажирања уз менторску подршку у 12 предузећа. Такође, у оквиру пројекта је израђена и анализа о положају Рома и Ромкиња на тржишту рада. и пружена подршка у изради бизнис планова за лица која желе да конкуришу за средства за самозапошљавање.

СОЦИЈАЛНИ ПРОГРАМИ

Буџетом ГО Костолац је одвојено милион динара за програме невладиних удружења из области социјалне заштите. Та средства се додељују преко јавног конкурса. За ову годину, ребалансом буџета одобрено је и додатних 200.000 динара. Међутим, то није све, додаје председник Крстаноски:

-Буџетом Града Пожаревца чији је Костолац саставни део, за програм социјалне заштита издвојено је 195 милиона динара. За реализацију Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома на територији Града Пожаревца, годишње се издваја 3,5 милиона динара, док се за реализацију активности у оквиру Оперативног плана Мобилног тима за инклузију Рома издваја још 490 хиљада динара.

Подаци о корисницима социјалне помоћи Канцеларије Центра за социјални рад која је у Костолцу на услузи грађанима четири године, потврђују да материјална давања прима око 400 корисника кроз новчану социјалну помоћ, сервис туђе неге и помоћи, услугу Помоћ у кући и коришћењем услуга Народне кухиње и другим. Процена је да је у структури оних који остварују право на материјална давања око 95 одсто Рома.

Једном годишње се за стотинак корисника уплаћују средства за набавку огревног материјала. Деца корисника новчане социјалне помоћи остварују и право на бесплатне уџбенике и екскурзије.

 РОМСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ПОМОЋ

Ромске невладине организације којих је у Костолцу неколико, имају битну улогу у остваривању права грађана ромске националности. Поред тога што доносиоцима одлука указују на проблеме и потребе ромске заједнице, учествују и у креирању стратегија за решавање тих проблема. Поседују базе података о образовном и социјалном статусу Рома као и податке о стамбеним потребама у ромским насељима.

Од 2017. године, ромске НВО из Костолца, у оквиру Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома, спроводе пројекте који за циљ имају да унапреде услове становања у ромским насељима. Пројекти подразумевају доделу пакета грађевинског материјала за адаптацију постојећих неусловних стамбених објеката, доделу канализационог и санитарног материјала за изградњу купатила, као и материјала за прикључивање стамбених објеката на постојећу комуналну инфраструктуру. За три године спровођења оваквих пројеката, обухваћено је преко 60 социјално угрожених породица. Такође, кроз сарадњу ромских НВО из Костолца и Канцеларије за ромска питања са НВО „Визија“, током 2015. и 2016. године, 43 породице из Костолца су оствариле помоћ у виду грађевинског материјала за адаптацију кућа у вредности од по 215 хиљада динара по кориснику.

У оквиру пројекта „Подршка побољшању услова живота присилних миграната и затварању колективних центара“ који је финансирала Делегација Европске уније у РС из претприступних фондова, изграђено је 13 монтажних кућа, од којих је 11 било за интерно расељена лица претходно смештена у колективном центру у Старом Костолцу, а две куће за социјално угрожено домицилно становништво. Укупна вредност радова и опремања кућа је износила око 250 хиљада евра.

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РОМСКА ПИТАЊА

 

Канцеларија за ромска питања је управо због решавања животних проблема ове етничке знаједице основана 2015. године у Градској општини Костолац:

-Канцеларија је постала неопходан сервис грађана, и све већи број њих свакодневно остварује нека од својих права. Успостављена је сарадња са свим локалним институцијама и јавним сервисима, са невладиним организацијама широм Србије, како домаћим тако и међународним, са матичним службама, полицијским управама, општинама, каже Серџо Крстаноски.

Најчешћи послови којима се Канцеларија бави јесу административне, информативне и саветодавне природе приликом остваривања колективних и личних права грађана ромске националности. У свом раду остварује сарадњу са „Праксисом“ приликом регулисања права из области личних докумената, са СКГО и YUCOM кроз пројекат легализације објеката у ромским насељима, и са неколико међународних организација у активностима које су имале за циљ адаптацију стамбених објеката кроз доделу пакета грађевинског материјала, и програмима за отварање микро и малих предузећа путем доделе машина и опреме за рад.

УСЛОВИ ЗА ЖИВОТ

За разлику од већине градова у Србији где су делови у којима већински живе Роми углавном комунално запуштени и неопремљени, чини се да се у Костолцу томе назире крај. За две до три године, Костолац ће, потврђује председник Градске општине Серџо Крстаноски, завршити са послом уређења који ће свим становницима омогућити пристојан живот:

-Градска општина Костолац је 2019. године израдила пројектно-техничку документацију за изградњу фекалне канализационе мреже у 17 улица, као и изградњу водоводне мреже у 4 улица које се налазе у ромским насељима. Радови на изградњи канализационе мреже су почели априла 2021. године, и сада су у завршној фази, односно рок за извршење свих радова је половина новембра. Такође, почетком новембра 2021. године почињу и радови на изградњи канализационе мреже у још шест улица од којих се највећи број налази у ромском насељу Дидино Село. По завршетку предвиђених радова, преко 400 домаћинства ће бити прикључено на канализациону мрежу. У изради су и пројекти за канализациону мрежу у улицама у насељу Колиште и Плажа.

Сва три насеља, Канал, Колиште и Дидино Село у којима у Костолцу претежно живе ромске породице, покривена су топлификацијом, истичу у овој градској општини у којој се живи од рударства и производње енергије.

Д. Деурић