Управни одбор Савета за штампу расписао је јавни конкурс за избор представника јавности у Kомисији за жалбе.

Бирају се три представника цивилног друштва – јавности у Kомисији за жалбе Савета за штампу.

Kандидате за представнике цивилног друштва у Kомисији за жалбе Савета за штампу могу предлагати удружења грађана, невладине, струковне и образовне организације чији се циљеви, прописани статутом, остварују у области медиј, слободе говора и изражавања мишљења, заштите људских, мањинских, дечијих права и родне равноправности, затим заштите законитости и владавине права, промовисање транспрарентности рада носилаца јавне власти и вршилаца јавних функција, борбе против корупције и монопола. Кандидате могу предлагати и оснивачи Савета за штампу.

Предложени кандидати морају да испуне следеће услове: да су држављани Републике Србије, да поседују највеће професионалне и моралне квалитете и да су особе са високим интегритетом и ауторитетом у области којим се баве.

Представнике цивилног друштва – јавности у Kомисији бирају консензусом чланови Управног одбора Савета за штампу, који су дужни да размотре све пристигле предлоге.

Јавни конкурс за предлагање представника јавности трајаће од 4. маја до 4. јуна 2023. године.

Предлоге са образложењима и биографијама кандидата, слати на е-маил: office@savetzastampu.rs, или на адресу: Савет за штампу, Kраљице Наталије 28, 11 000 Београд.

Share.

Comments are closed.

Skip to content