Kompanije Coca-Cola HBC Srbija i Bambi predstavile su Izveštaj o održivom poslovanju za 2023. godinu. 

Uz tržišno učešće od 44 odsto u kategoriji bezalkoholnih pića, odnosno 48 odsto u kategoriji biskvita, Coca-Cola HBC Srbija i Bambi nastavile su da odgovaraju na promene u životnim stilovima potrošača. Ojačan je deo portfolija sa manje ili bez šećera uvođenjem novih proizvoda, kao i bezglutenskim biskvitima. U kategorijama kafe i aloholnih pića Coca-Cola HBC Srbija je uvela čak 40 novih proizvoda, dok je Bambi uz inovacije započeo i vrlo uspešne brend kolaboracije – sa kompanijama Dr Oetker, Frikom i McDonald’s. Ipak, kao najvažnije postignuće u ovom segmentu obe kompanije ističu neprikosnoveni kvalitet – jer u 2023. nije bilo opoziva niti povlačenja proizvoda sa tržišta.

Svesni da je digitalizacija jedan od ključnih pokretača rasta, dve kompanije investirale su u poslednjih godinu i po čak 8.2 miliona EUR u ovu oblast, pojednostavljajući procese, izdvajajući više vremena za kupce i smanjujući emisije.

Zaposleni ove dve kompanije imali su više od 31.000 sati obuke u 2023. godini. Posebna pažnja posvećena je osnaživanju žena, pa u Coca-Cola HBC Srbija žene čine 42,5 odsto menadžerskih pozicija, a u Bambiju 37 odsto.

Za 17 godina Coca-Cola HBC Srbija smanjila je potrošnju vode za 54,4 odsto i energije za 58 odsto. U prethodnoj deceniji kompanija Bambi smanjila je upotrebu vode za 42 odsto. Obe kompanije recikliraju 99 odsto otpada koji nastaje u proizvodnji i kancelarijama, sa ciljem dostizanja nula otpada na deponijama.

Obe kompanije nabavljaju celokupnu električnu energiju iz obnovljivih izvora. Na punionici Vlasinka postavljeni su solarni kolektori, dok je Bambi u procesu realizacije projekta postavljanja solarnih panela za proizvodnju električne energije.

Uz ulaganja u pomenute inicijative, Coca-Cola HBC Srbija i Bambi nastavljaju da budu pouzdan partner lokalnoj zajednici.

 Coca-Cola HBC Srbija planira izgradnju automatskog skladišta, vrednog 33 miliona evra, koje će doneti inovativne standarde u logistici. Kompanija Bambi planira da investira više od 12 miliona evra u proširenje kapaciteta proizvodnje kroz infrastrukturu, uvođenje novih tehnologija, automatizaciju i digitalizaciju procesa, kao i otvaranje novih proizvodnih linija.

Share.
Leave A Reply

Skip to content