У Јавном комуналном предузећу „Комуналне службе“ Пожаревац кажу да су успешно завршили пословну годину. План пословања 2022. године  је реализован у складу са пословном политиком предузећа. 

Овогодишња новина у предузећу  је увођење нове делатности, гајење шума, сеча дрвећа и остале шумарске делатности. Одлуком Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, локална самоуправа донела је одлуку да шумама газдује ЈКП „Комуналне службе“.  Приступило се измени оснивачког акта, тренутно се пописују  парцеле након чега се приступа ангажовању стручних лица за израду плану о шумама. 

Обављање ове, као и других, већ устаљених делатности: изношење и депоновање смећа, одржавање хигијене на јавним површинама, одржавање јавних зелених површина, пијачне и гробљанске услуге и  чишћење дивљих депонија, Комунално обавља на територији Пожаревца и Костолца. Уз то, у оквиру ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац функционише Прихватилиште за псе и мачке луталице и Рециклажни центар. 

НЕДОСТАТАК РАДНИКА

Предузеће се финансира из сопствених прихода остварених наплатом извршених услуга. Вршилац дужности директора предузећа Марко Марјановић задовољан је финансијским делом пословања.

-Наплата  је добра, у просеку  94 процента. У  досадашњем пословању није било потребе за другим видовима финансирања, банкарским кредитом, лизингом и слично,  обзиром на то да ЈКП „Комуналне службе“ спадају у стабилно предузеће, каже Марјановић. 

Током године коју приводимо крају, отежавајућа околност за пословање у Комуналним службама била је радна снага, односно њен недостатак.

-Било је проблема са радницима који су на боловању и који више нису способни за теже радне задатке,јер  свакодневно са посла одсуствује двадесетак радника. Отежавајућа околност представља одсутност радника из основних делатности  предузећа.Тешко је, надам се да грађани имају разумевања. Ми радимо 365 дана у години, 24 сата. За наше раднике нема зиме, снега, кише, ветра, врућине, додаје Марјановић.

Услугом изношења и депоновања смећа ЈКП Комуналне службе покривају територију града Пожаревца и Градске општине Костолац. Ова делатност покрива  индивидуални и привредни сектор Пожаревца и Костолца. Индивидуалних корисника је  19.300, а из сектора привреде 1.900. 

-Изношење и депоновање смећа обавља се минимум једном недељно, осим централне градске зоне где се смеће износи и до четири пута дневно. Ми очекујемо да ће се реализацијом плана управљања отпадом кроз укључивање околних сеоских насеља повећати број корисника у индивидуалном сектору за 6.100 домаћинства.

ПОДЗЕМНИ КОНТЕЈНЕРИ

Да Комуналне службе прате трендове говори и податак да је ове године Пожаревац добио подземне контејнере који су постављени на више локација у граду.

-На неколико локација било је предвиђено да се поставе контејнери, али нам  услови нису дозвољавали, пре свега мислећи на електро, водоводну и топловодну мрежу, каже Марјановић и додаје да је реч о пилот пројекту.

-Уколико се пројекат покаже као добар гледаћемо да и следеће године инвестирамо у подземне контејнере на новим локацијама. Ове године Комуналне службе су из сопствених средстава издвојиле  73 милиона динара, купљена је једна чистилица, један ровокопач,  камион за подземне контејнере и 24 подземна контејнера.

Планови

Марко Марјановић

Директор Марко Марјановић најављује значајна улагања у осавремењавање целог предузећа  и у 2023. години. Посебан акценат биће, каже,  стављен на праћење савремених тенденција у области третмана комуналног отпада.

-Трудићемо се да и следеће године инвестирамо у подземне контејнере који би заменили контејнере од 5 метара квадратних, да инвестирамо у опрему, у возила и да побољшамо услове рада.

Одржавање јавних зелених површина врши се према програму одржавање зелених површина који се сваке године израђује у сарадњи са градско управом.

-Зелене површине се редовно одржавају,као и прилазни путеви,Чачалица,а реализација уговора коју имамо са градом је скоро 92% закључно са новембром.

Дивље депоније су већ годинама, односно деценијама, горући проблем. Свест људи се веома тешко мења. Комуналне службе имају акциони план који   подразумева чишћење 32 дивље депоније од којих је очишћено, односно урађено, 26.

Пожар који се протекле године десио на депонији Јеремино поље био је подстрек да ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац пораде и на овом проблему.  Довезено је преко 700 камиона инертног материјала  и повећан је број радника који обезбеђују депонију.  Депонија је ограђена жицом како би се спречио улазак других лица.

ПРОШИРЕЊЕ НОВОГ ГРОБЉА

Из године у годину повећава се број сахрана што намеће потребу за даљим ширењем гробља. Откупом парцеле Барутана испуњен је услов за проширење Новог гробља. Улажемо доста у потпорне зидове због самог терена, улаже се у струју, воду, озелењавање, као и ограђивање самог гробља.

– Проблем  су неескплодирана средства односно мине којих има много на самом Новог гробљу те је неопходно да се следеће године изврши деминирање.  Ми имамо сву неопходну документацију,  пројекте и очекујемо учешће локалне самоуправе у реализацији овог пројекта.

Костолачко гробље је такође предвиђено за обнову, односно биће урађене  нове стазе.

Share.

Comments are closed.

Skip to content