2020-10-09T13:38:22+02:00 9. октобра, 2020. 13:33 |

„Комуналне службе“ : Признање квалитета

Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ Пожаревац је за постигнуте стандарде у квалитету укупног пословања и за 2020. годину од бонитетне куће CompanuWall buisiness tim чије је седиште у Лондону добило сертификат о најбољој бонитетној оцени.

Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ у континуитету остварује одличне пословне резултате. Ти резултати се вреднују кроз све пословне критеријуме и на крају ове, као и претходне три године завредело је плакету за бонитету изврсност за остварену финансијску стабилност и поверење пословних партнера. Анализу као и рангирање у категорији комуналних предузећа за регион Западног Балкана, урадила је CompanuWall buisiness tim. Директор ЈКП „Комуналне службе“ Слободан Јовић је у сѕреду, након уручења сертификата о најбољој бонитетној оцени, прокоментарисао:

-Имамо све ИСО сертификате за стандард и лиценце које овакво јавно предузеће треба да поседује. Пре неки дан смо од верификоване и признате куће која мери бонитет комуналних предузећа  добили оцену златне бонитетне изврсности. Већ годинама показујемо да спадамо у ред најквалитетнијих предузећа у Србији. Континуираним добијањем сертфиката предузеће повећава свој кредибилитет у пословању на тржишту и потврђује дугогодишњи систематски и квалитетан рад. Пословни партнери и клијенти са којима сарађујемо имају сигурност у нас и са финансијског и економског аспекта.

Директор ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац Слободан Јовић каже да предузеће и ове године бележи добре резултате упркос отежаним условима обележеним пандемијом корона вируса. Сматра да је то успех који деле сви запослени, јер посао  који се обавља без залагања сваког појединачно и тимског рада не доноси резултате.

У делокруг рада Јавног комуналног предузећа „Комуналне службе“ спада изношење смећа, одржавање јавне хигијене, управљање пијацама и гробљима, рециклажним центром, одржавање зеленила у Пожаревцу и Костолцу и газдовање азилом за животиње, псе и мачке луталице. Разноликост или како то директор Јовић дефинише, лепеза послова коју обавља, разликује ово од других комуналних предузећа.

Осим улагања у механизацију потребних да се сви ови послови обављају у континуитету, у „Комуналним службама“ полаже се и на добру комуникацију са корисницима услуга и грађанима. На сајту предузећа који се свакодневно иновира, објављују се информације које упућују на проверу дуговања, распоред изношења смећа или обављање сахрана.