2018-04-05T11:54:39+02:00 5. априла, 2018. 11:54 |

КОМУНАЛНЕ СЛУЖБЕ: Са пролећем и нови послови

Промена годишњих доба по правилу, доноси циклично и другачије послове за запослене у Јавном комуналном предузећу „Комуналне службе“ у Пожаревцу. Током зимског периода највећи део ангажовања чине сакупљање и депоновање пепела и уклањање снега са јавних површина. Пролеће са којим се природа буди новом травом и растињем, цвећем, за ово предузеће, које брине и о одржавању градског зеленила, доноси послове различите од оних зимских. Након мало продужених зимских услова, у предузећу су спремни да крену у пролећно уређење површина:

Директор Слободан Јовић

-Вегетација креће и ми смо спремни да обављамо и тај део посла, каже директор „Комуналних служби“, Слободан Јовић. План и програм са овим задацима је увећан у односу на прошлу годину мада су површине исте и нама знане. Одржавамо банкине крај прилазних путева, Спомен парк Чачалицу, међублоковске површине, парковске површине, центар града. Има ту доста обавеза и настојимо да све урадимо квалитетно и како треба. Имамо проблема са бројем људи које можемо да ангажујемо, зато настојимо да организацијом послова урадимо што више можемо. По потреби, људе из „хигијене“ премаштамо у „зеленило“ и обрнуто, тако да се довијамо на разне начине како би одржали квалитет и ниво посла. Ми живимо од услуга које пружамо грађанима и чинимо све да предузеће настави са успешним пословањем.

За одржавање зелених површина, по речима директора, Комунално предузеће је добро опремљено потребним алатима и машинама.

Депонија „Јеремијино поље“

 

            Депонија „Јеремијино поље“ где се одлаже отпад има сагласност надлеженог министарства за употребу и експлоатацију, потврдио нам је директор Слободан Јовић. Сада је у фази санације и рекултивације, мада се истовремено и користи. Прилазни путеви се одржавају, а на примедбе грађана из оближњег насеља да их угрожава, у Комуналном предузећу кажу да када је депонија настала пре 25 година, у близини није било објеката и да су они касније грађени. Пожаревац за сада још нема решење за регионалну депонију, али Град настоји да у сарадњи са другим општинама, и у складу са законом, нађе локацију која би била прихватљива.

                         НОВА ВОЗИЛА ЗА ПРАЊЕ УЛИЦА

После зиме за ово пожаревачко јавно преузеће стигла је још једна нова обавеза – прање улица. Цистерне ноћу пролазе кроз град и радници су ангажовани на прању по утврђеном распореду. Прање и поливање улица је део посла који траје до краја летње сезоне и за ту немену, важно је истаћи, користи се техничка вода.

Управо за овај део посла набавиће се нова возила и опрема. Град Пожаревац је из буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2018. годину предвидео 84 милиона динара за ЈКП „Комуналне службе“. Од тих средстава биће купљене две цистерне за прање улица и нешто сасвим ново: цистерна за прање контејнера. Такође, за одржавање јавне хигијене у Пожаревцу и Костолцу биће купљена и два возила – смећара. Поред постојећих, биће набављено још нових возила за чишћење улица, јер је број радника, због рационализације, смањен крајем прошле године.

Иначе, иако то програмом није обавезујуће, радници Комуналног предузећа, због великих количина отпада у центру Пожаревца, 75 контејнера празне три пута дневно уместо једанпут како је прописано.