2020-05-14T23:25:39+02:00 14. маја, 2020. 09:21 |

Коп „Дрмно“: Гради се нова линија бунара

Испред фронта напредовања рударске откопне механизације Површинског копа „Дрмно“ у току је изградња 17-те линије бунара за дубинско предодводњавање угљеног лежишта. 

Посао који је поверен запосленима Привредног друштва „Георад“, започет је почетком априла и за месец дана избушено је 16 од укупно 62 бунара, колико ће радити у склопу 17-те линије. 

Пројектовани капацитет објекта за дубинско предодводњавање копа „Дрмно“ је 280 литара воде у секунди, а његова дужина је нешто мања од пет километара.

– Уговорена вредност радова који треба да се заврше у јануару наредне године износи 770.443.029,69 динара. Поред извођења радова на бушењу бунара, њиховом машинском и електро опремању, планирано је и постављање одводног гравитационог цевовода који се састоји од два крака. Један се улива у новоизграђено корито Дунавца на западу, а други у горњи део рукавца Дунавца, на истоку. Пројектована дужина цевовода је око 4.500 метара, наводи Младен Војнић, водећи инжењер хидрогеолошког надзора у огранку „ТЕ-KО Kостолац“.

Упоредо са радовима на изградњи објекта граде се и неопходни пратећи инфраструктурни објекти. По завршетку радова, нова линија за дубинско предодводњавање биће спојена са Диспечерским центром за даљинско управљање и надзор објеката за одводњавање на копу „Дрмно“. 

Р. Н.