2019-01-22T20:43:03+01:00 22. јануара, 2019. 20:43 |

КОП „ДРМНО“ У КОРАК С ВРЕМЕНОМ: Диспечерски центар за нови рударски систем

На Површинском копу „Дрмно“ почела је изградња диспечерског центра за нови, шести рударски систем. У току су грађевински радови на простору за смештај савремене опреме центра за надгледање и управљање радом, како новим тако и осталим рударским системима у производном процесу.

− Први корак у модернизацији диспечерског центра започео је реализацијом пројекта из кинеског кредита који се односи на проширење производње копа на 12 милиона тона угља годишње, каже Зоран Миладиновић, главни инжењер електроодржавања на Копу „Дрмно“.

Концепт који је у фази реализације, обухвата технолошку контролу целог шестог БТО система, од радне станице за покретање система до контролног центра багера, транспортера, одлагача и ТС „Рудник 5“. Предвиђено је и постављање интерфонске инфраструктуре на целом шестом БТО систему, као и радио комуникације.

− Центар ће обезбедити стално праћење производних резултата, статусног стања опреме, памћење догађаја током године, обједињену противпожарну детекцију, систем отпрашивања и велику енергетску ефикасност производних капациета. Да би све функционисало, потребно је да се оформи комуникациона мрежа са оптичким каблом дужине 12 километара. Оваквим повезивањем сви производни капацитети постају једна целина у систему надзора и управљања. Нови багер „SchRs 1400“ и одлагач „PA 8500“ бежичним линковима биће повезан у оптички прстен, објашњава Миладиновић.

Обезбеђење простора за овакав пројекат је веома захтеван посао. Потребно је да се створе погодни услови и за рад људи и за функционисање опреме. Све нежељене промене и нарушавање радних услова одмах ће се алармирати на SCADA систему диспечерског центра. Стварање јединственог диспечерског центра захтева међусобно повезивање више пакета савремене опреме и реализацију више узајамно повезаних пројеката. Сектор електроодржавања, група за грађевинске послове у „ТЕ-КО Костолац, заједно са највишим менаџментом ЕПС-а, дају огроман допринос на овим пословима. После реализације пројекта сасвим је сигурно да ће Коп „Дрмно“ бити један од најсавременијих на овим просторима и лидер у имплементацији савремених техничко-технолошких решења у овој области.

Сарадња са факултетима

На Копу „Дрмно“ реализована су два велика и значајна пројекта у сарадњи са домаћим високообразовним установама и инстутуцијама. На копу се с једног места управља системом за дубинско предодводњавање, у који је повезано више од 300 бунара, а формиран је и јединственi центар за  управљање радом машина помоћне механизације путем система за сателитско праћење.

Р.Н.