2021-06-07T09:03:07+02:00 7. јуна, 2021. 09:02 |

Критичне фазе цветања и наливања зрна

Фузариоза класа је економски најзначајнија болест пшенице, коју проузрокују гљиве рода Fusarium spp. У нашим производним условима ово обољење се јавља сваке године у слабијем или јачем интензитету. Интензитет напада зависи од временских услова повољних за инфекцију и ширење болести (количине падавина и температуре током цветања и формирања зрна), као и количине присутног инокулума и технологије производње.

Штете се манифестују у погледу смањеног приноса и квалитета зрна пшенице. У годинама са повољним условима, нарочито код осетљивих сорти, може доћи до смањења приноса и до 50 одсто. Недовољно наливена и штура зрна смањују принос, хектолитарску тежину као и сам квалитет зрна пшенице. Од зараженог зрна се не може добити брашно одговарајућег квалитета. Гљиве рода Fusarium spp. производе микотоксине, те таква пшеница није безбедна за људску и сточну исхрану.

Хемијски третман, примена фунгицида се намеће као неизоставна мера заштите, у условима честих и обилних падавина у фази цветања и наливања зрна.

 Критичан период за инфекцију класа пшенице гљивом Fusarium spp. је фаза цветања. Зараза се остварује преко прашника па је третман потребно обавити превентивно, пре остварења заразе.

Драгана Урошевић, дипл.инж.заштите биља

Фото: Agronomija.rs