Да се у општини Кучево током 2021. године радило озбиљно, плански и одговорно најбоље сведоче резултати који се пре свега огледају у стварању повољнијег привредног амбијента и привлачењу инвеститора. Велика пажња посвећена је и инфраструктури, унапређењу туризма, као привредне гране са озбиљним потенцијалом, потом, здравству, социјалним услугама, образовању и младима. 

Урађени су и бројни пројекти са дугорочаним бенефитима, а представници ове локалне самоуправе, председник општине др Иван Рајичић и заменик председника опшине Ненад Микић, посебно указују на значај подршке председника Србије Александра Вучића, Владе РС и министарстава, услед чега је кучевачка општина, по основу разних пројеката током 2021. године, добила више од 2 милијарде динара.

НАЈЗНАЧАЈНИЈА УЛАГАЊА

Као најзначајније инвестиције издвајају се пројекат „Чиста Србија“, магистрални пут Кучево – Волуја и предстојећа потпуна реконструкција Дома здравља.

Општина Кучево једна је од 16 локалних самоуправа у Србији која је учествовала у пројекту „Чиста Србија“, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфрасатруктуре РС. Додељена су средства у износу од 1 милијарде и 300 милиона динара за 25 километара канализационе мреже, 17 километара у Кучеву и 9 километара у Раброву.

    Др Иван Рајичић

– Ово је врло значајан пројекат и на тај начин покушавамо да у сарадњи са Владом РС и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре решимо капитална питања и покажемо да је канализациона мрежа изузетно важна и да на тај начин нећемо више загађивати наше реке, каже др Иван Рајичић и додаје: 

– Познато је да смо прошле године имали изузетно важну борбу за очување животне средине, против загађења реке Пек. У томе смо успели уз помоћ председника Србије и Владе РС. Озбиљно водимо рачуна о животној средини, што између осталог потврђује и овакав пројекат градње канализационе мреже.

Следећа велика инвестиција је магистрални пут Кучево – Волуја, у дужини од 14 километара, вредан 400 милиона динара. 

– Реч је о изузетно важној саобраћајници и дугујемо захвалност председнику Александру Вучићу, који нам је помогао у реализацији овог пројекта. Због временских услова урађено је око 3,5 километара до села Нереснице, а одмах са почетком пролећа наставиће се и завршити комплетна деоница, најављује др Рајичић.

Општина Кучево је добила новац и од Канцеларије за управљање јавним улагањима за потпуну реконструкцију Дома здравља у Кучеву. 

– Вредност инвестиције је око 2 милиона евра. Јавна набавка је завршена и јавила су се четири понуђача. Међутим, због одређених процедуралних питања, трећепласирани се жалио на другопласираног, тако да је предмет пред Републичком комисијом која ће решити спор. За наше грађане је важно да знају да ће се са радовима почети чим спор буде био решен, што очекујемо у најскорије време. Напоменуо бих и да је за Дом здравља била лична иницијатива председника Вучића, што ћемо умети да ценимо.

Нова радна места

За развој општине Кучево посебан значај има долазак великих компанија и тиме већа упосленост грађана. 

– Мултинационална компанија откупила је фабрику воде „Дубока“ у Нересници. Раде потпуну реконструкцију примарног цевовода од изворишта до фабрике, адаптацију магацинских простора и фабрике. Очекујемо да са раним пролећем почну са радом, чиме ће бити упослен значајан број радника са територије општине Кучево, најављује председник општине Кучево др Иван Рајичић и додаје:      

– Велика компанија из окружења Београда купила је плац од Републичке дирекције за имовину у кучевачкој индустријској зони и очекујемо да током следеће године подигне производне погоне, хале и такође запосли грађане наше општине. Што се тиче продајног објекта компаније „Каструм“, они су ушли у посед парцеле на бувљој пијаци у Кучеву, која им је дата од Владе РС на основу елабората. И ова ће компанија донети радна места и уговором се обавезати да откупљује пољопривредних произвођача кучевачке општине, тако да ће се та инвестиција вишеструко исплатити.

ПОДРШКА РАЗВОЈУ КУЧЕВА

Бројни су пројекти за које је општина Кучево добила позамашна новчана средства, што указује на озбиљност у изради и планирању пројеката, али и на пуну подршку државе развоју ове локалне самоуправе.

Највећа појединачна инвестиција је око 75 милиона динара од Министарства привреде РС, а средства су искоришћена за унапређење туристичке инфраструктуре.

Од Министарства за бригу о селу добијено је 7 милиона динара за минибус. Кучево је једна од 18 општина које су добиле средства на том конкурсу на којем су учествовале 84 општине и града. Исто Министарство доделило је Кучеву 1,2 милиона динара за породичну кућу намењену младом брачном пару у селу Раброву, као и 400.000 динара за прву манифестацију „Михољски сусрети села“.

Министарство за недовољно развијене општине издвојило је за Кучево 8,4 милиона динара: – Од тога је 6,9 милиона употребљено за реконструкцију котларнице у згради Комитета, одакле се греје и Полицијска станица. То је посебно значајно са становишта екологије, јер ће се преласком на употребу пелета смањити загађење. Иначе, за зграду Комитета имамо велике планове у следећој години, да постане градски музеј и на тај начин обогати туристичку понуду, тако да су ово припремне радње, најављује др Рајичић и наставља: 

– Добили смо од Министарства за рад, социјална и борачка питања подршку за програм „Помоћ у кући“. Реч је о социјалном програму помоћи најстаријим суграђанима у задовољавању основних потреба. У домену социјалних давања значајна је услуга „Лични пратилац“, којом настојимо да деци са територије општине Кучево омогућимо да добију личног пратиоца и да на тај начин могу безбедно да стигну у школи, у њој бораве и безбедно се врате кући. За сада имамо 5 извршилаца и 5 детета, али конкурс је отворен, а захтев се може поднети Ресорној комисији. Извршићемо и лиценцирање додатних 10 лица како бисмо у сваком тренутку могли да задовољимо потребе за личним пратиоцем. 

– И ове и следеће године ћемо давати стипендије ученицима и студентима у износу од 4,2 милиона динара. На тај начин желимо да покажемо да бринемо о нашој деци и да они након завршеног школовања могу да разматрају општину Кучево као место у којем могу да раде и заснују породице.   

Председник општине наглашава и одичну сарадњу са јавним предузећима, осталим општинама на територији Браничевског управног округа, као и начелством округа. 

– Истакао бих Јавно предузеће „Путеви Србије“ и Србијааутопут, који су нам као извођачи дали неколико километара путева. Тако смо у селу Бродица, после 50 година, асфалтирали комплетну деоницу у дужини од 2 километра. Такође смо после низа деценија урадили 3 километра пута у селу Шевица, што се уклапа у замисао да до краја 2024. године сви магистрални путеви у општини буду реновирани и асфалтирани, истиче др Рајичић и додаје:

– Значајна је и сарадња на нивоу Браничевског управног округа, као и са градом Пожаревцем и општинама у окружењу. Један од показатеља те сарадње је и потписивање договора о томе да град Пожаревац и општине Велико Градиште, Голубац и Кучево заједно аплицирају према пројектима Европске уније, вредним 10 милиона долара. За инфраструктуру и туризам ћемо аплицирати идуће године, а за извођење радова 2023. То је између осталог показатељ да ако смо сви заједно, много тога можемо да остваримо.  

Председник кучевачке општине наглашава решеност актуелног руководства и сарадника да наставе да раде као до сада, да прате конкурсе и израђују пројектно техничку документацију, чиме се повећава вероватноћа за добијање средстава и остварење зацртаних циљева развоја општине.  

ТУРИСТИЧКИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

Један од битних праваца напретка општине Кучево јесте унапређење туристичких потенцијала. За остварење тог циља, заменик председника општине Кучево Ненад Микић истиче важност адекватне инфраструктуре, уз бројне природне лепоте широм општине Кучево, лепезу активности установа у култури и манифестације које окупљају посетиоце из целе Србије, али и шире.

         Ненад Микић

– Година 2021. остаје упамћена као година великих промена, тешка за доношење неких одлука и подједнако тешка за напредовање. У тако измењеним околностима, донели смо одређене одлуке по питању туризма у општини Кучево, каже Микић и наставља: 

– Најпре смо одлучили да све манифестације које су туристички препознате на мапи Србије ипак оставимо за неко боље време. Међутим, то смо искористили за уређење инфраструктуре као једног од предуслова за довођење туриста у наш град. 

– Пројекат који смо имали заједно са Министартсвом привреде, у вредности од око 75 милиона динара, искористили смо за побољшање путне инфраструктуре. Урађена су 2 километра асфалта ка пећинама Церемошња и Равништарка, као и ка видиковцу Јелена стена, као потенцијалној туристичкој микродестинацији. Уређиване су пешачке стазе. Летњу позорницу у центру Кучева смо оплеменили интерактивним тотемом који чини доступнијим информације о туристичким дестинацијама наше општине. 

Равништарка

Уз подршку Министартсва за бригу о селу, крајем 2021. године, одржана је манифестација „Михољски сусрети села“. Учествовало је десет месних заједница које су представиле специфичности својих села и традиционалне начине припремања хране. Иако временске прилике нису ишле на руку, интересовање је било прилично велико и обећавајуће да ће следеће године бити још масовније. 

Заменик председника општине Ненад Микић истиче и договор са породицом Ђорђа Марјановића који је резултирао изложбом његових ствари у кучевачком Центру за културу: – Изложба је била изузетно посећена, што је добар знак да ћемо у некој перспективи, заједни са породицом Ђорђа Марјановима, моћи да радимо на додатном оплемењивању те замисли и дати јој додатну димензију, најављује Микић.

ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

С обзиром на то да је последњих неколико деценија привреда посустала, кроз програм Локалног економског развоја опредељена су новчана средства за подстицај локалних привредника. 

– За 2021. годину опредељено је 20 милиона динара, од којих је искоришћено око 13 милиона за две фирме. Тиме су отворена 22 нова радна места и повећана приходна страна буџета, истиче Ненад Микић и додаје:

– За наредну годину тренутно немамо средства опредељена за тај програм запошљавања зато што Министартсво финансија препоручује да све субвенције које дајемо и имамо на располагању буду сведене на минимун. Међутим, то не значи да у наредном периоду нећемо определити средства. Зато смо припремили програм ЛЕР-а за наредне три године са планираним субвенционисањем две мере, отварање нових радних места и, по први пут, поспешивање конкурентности на тржишту. На тај начин, у неким специфичним ситуацијама, може се остварити помоћ за куповину одређених машина и тако повећати конкурентност и допринесе већој запослености.

У Кучеву се приступило и реструктурирању Јавног комуналног предузећа на два сектора, што је врло брзо дало и добре резултате. Тако су настала предузећа „Градско зеленило“, које ће се бавити одржавањем зелених површина, гробља, пијаца, и „Паркинг сервис“. 

Заменик председника Микић објашњава за је таквим потезом добијена и сагласност Министарства државне управе и локалне самоуправе за отварање још 15 нових радних места:

– Морам да нагласим да „Паркинг сервис“ доноси изузетан приход општини. За 15 дана је приходовао више од милион динара, а пројекција је да ће годишњи приход бити између 12 и 15 милиона динара. Тај новац је значајан за нашу општину и уложићемо га у инфраструктуру, уређење паркинг места, зелених површина. 

– Покушавамо да са Јавним комуналним предузећем уведемо у наплату изношење смећа у свим месним заједницама. То до сада није била пракса, али заиста морам да похвалим рад ЈКП. Они су у скорије време добили још један смећар, а има тенденција да ћемо следеће године добити од града Београда још један смећар, као донацију. Са пет таквих смећара моћи ћемо да уредимо целу општину, да уведемо у наплату и да људи за исти, ако не и за мање новац, добију квалитетнију услугу. Такође би се на тај начин значајно допринело заштити животне средине, сматра Микић.  

ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРА

Током ускоро старе године, уз посету министра просвете и технолошког развоја Бранка Ружић, нису изостала ни улагања и активности у сфери образовања и културе:

– Министар Ружић нас је посетио поводом дана општине. Са њим смо прелиминарно разговарали о потенцијалном отварању новог смера у кучевачкој средњој школи. Реч је о смеру шумарски техничар, с обзиром на то да је ово поднебље погодно за дрвну индустрију. У поступку је израда документације и чека се на верификацију Школске управе из Пожаревца и подршку Министарства просвете, како бисмо ту замисао спровели у дело школске 2022/23. године, најављује заменик председника општине Кучево Ненад Микић и додаје: 

– Урадили смо техничко пројектну документацију за основне школе Турији и Волуји, које су нажалост у 21. веку без елементарних услова за рад. Припремили смо пројекте по стандардима Канцеларије за јавна улагања и надамо се да ћемо у наредној годин иимати безусловну подршку ресорних министарстава и председника Вучића, као што је досад било. 

– Од марта до јуна, у Основној школи „Угрин Бранковић“ Кучево, реализован је пројекат бесплатне припреме за малу матуру, на иницијативу локалне самоуправе. Намера нам је да се основцима општине Кучево помогне да остваре што бољи успех приликом уписа средњих школа. Руководство је 2021. године вредно радило и на унапређењу услова у Предшколској установи „Лане“. Имали смо неколико инфраструктурних пројеката. Урађене су стазе око целог објекта, терасе, собе за рад… Након пуно година ангажован је и логопед у ПУ „Лане“, што ће допринети унапређењу квалитета предшколског образовања.

У сфери културе, Центар за културу „Драган Кецман“ Кучево може се похвалити низом успешних и одлично пропраћених активности, али и инвестицијама. Микић наводи да је издвојено око 1,3 милиона динара за ликовне изложбе и рад аматерског позоришта. Потом, 750.000 динара је уложено у набавку нове опреме, расвете, озвучења.., као и 650.000 динара за материјал за адаптацију зграде, док је вршење осталих радова био лични допринос директора и запослених у Центру за културу, јер су се ангажовали без икакаве надокнаде.

Додаје и да се упркос отежаним условима због ковида-19 радило колико год је то било могуће на пољу културе, како у Центру за културу, тако и у Библиотеци „Никола Сикимић Максим“, која је носилац бројних догађаја и трибина на којима су се окупили реномирани госте и бројна публика.  

А.M. 

Share.

Comments are closed.

Skip to content