2020-05-19T09:00:55+02:00 19. маја, 2020. 09:00 |

КУЧЕВО: Заседало Општинско веће

О реновирању амбуланте у Раброву

Чланови Општинског већа у Кучеву су се на последњем заседању усагласили са израдом Нацрта оперативног плана за одбрану од поплава за водотоке другог реда, а прихваћена је и иницијатива Месне заједнице „Волуја“ која се односи на постављање саобраћајног знака за насеље Железник. Усвојен је и предлог о раду противградних станица, набавци ракета и плаћању стрелаца. 

Једна од тема односила се на реновирање амбуланте у Раброву, оспособљавању лекарске куће у дворишту амбуланте и лабараторије за рад. 

Између осталог, разматрани су програм коришћења средстава за заштиту и унапређење животне средине, затим овогодишњи финансијски планови месних заједница, као и извештај о раду Општинског правобранилаштва за прошлу годину.