2021-06-26T10:13:44+02:00 27. јуна, 2021. 08:30 |

Кукуруз и сунцокрет у фази раста

На подручју браничевског округа, јарим културама засејано је око 100.000 хектара. У сетвеној структури најзаступљенији је кукуруз посејан на око 60.000 хектара. Усев сунцокрета је на око 20.000 хектара што је за око 15 одсто више у односу на прошлу годину. На осталој површини, посејане су повртарске културе и крмно биље. 

Тренутно усеви кукуруза и сунцокрета су у фази интензивног пораста и у доброј кондицији на великом проценту површина. Препорука пољопривредним произвођачима је да на површинама на којима није унето  азотно минерално ђубриво предсетвено, обавезно ову агротехничку меру (прихрањивање) обаве одмах. Ова мера је обавезна с обзиром да је азот  један од фактора висине приноса.

Поред прихрањивања препоручује се и да се на парцелама из каснијих рокова сетве обави и фолијарно третирање усева са неким од биостимулатора (аминокиселина), због стимулисања усева за боље и брже усвајања хранива из земљишта. Такође се препоручује да се код јарих усева, на парцелама на којима није обављено међуредно култивирање, а усев је из каснијег рока, ова мера обави што пре, првенствено због смањења коровске флоре.

Што се тиче озимих страних жита која су посејана на подручју браничевског округа на око 37.000 хектара, налазе се у фази интензивног наливања зрна, а на појединим парцелама, јечам из првог рока сетве у фази  је млечног зрења и на крају вегетације. Препорука је пратити усеве ради одређивања правог момента жетве.

                                  Јоргованка Влајковац,
дипл.инж. у ПССС Пожаревац