2018-06-22T10:55:54+02:00 22. јуна, 2018. 10:55 |

Купиновача

Купиновача је воћна деликатесна ракија добијена дестилацијом проферментисаног кљука свежих плодова или шире купине.

Након бербе плодова, није потребно њихово прање. На самој површини плодова налази се епифитна, пожељна микрофлора, која и отпочиње процес алкохолног врења. Ферментација се обавља на температури 16- 20С, а у случају да температура не прелази 14 подеок, потребно је користити селекциони квасац. Куповином и коришћењем селективног соја квасца и благим повећањем температуре у просторији, активира се врење.

         Након завршетка ферментације, за 3-5 дана треба одмах отпочети дестилацију. Фракција првенца се не одваја на једноставним апаратима. Прихватањем средње фракције и патоке, добија се сирова мека купиновача.

Њеним препеком, редестилацијом, на истом апарату за једноставну дестилацију, може се добити просечна концентрација етанола 57 – 60одстоv/v. Овом приликом треба одвојити око 1 одсто првенца.

Добијени дестилат требало би одмах пребацити у судове од стакла или инокса у којима је потребно да одлежи ради хармонизације око два месеца. Дестилат купиноваче никад не сазрева у дрвеним судовима, јер овај дестилат има веома нежне ароматичне материје, које се не уклапају са састојцима дрвених судова.

Изузетно је цењена купиновача од дивљих плодова, која заузима високо место, поред чувене шљивове препеченице.

Ана Ђорђевић, дипломирани инжењер прехрамбене технологије