2018-10-07T08:59:08+02:00 7. октобра, 2018. 08:59 |

ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ СИРОМАШТВА

Помоћ најпотребнија старим и незапосленим лицима

Општину Петровац на Млави у последњињих 20 година карактерише смањење укупног броја становника и негативан природни прираштај. У овој општини, према попису из 2011. године живи укупно 31.259 становника у 9.586 домаћинстава. На привременом раду у иностранству су још 10.282 становника.

Општина Петровац на Млави је у читавом претходном вишедеценијском периоду имала статус недовољно развијеног подручја, које су опредељивали неразвијена привредна структура и некомплетираност инфраструктурних и социјалних услова. Радно способно становништво је углавном ослоњено на пољопривреду што произилази из чињенице да је Петровац једино градско насеље, а у састав Општине као административне целине улазе 33 сеоска насеља. Према подацима Националне службе за запошљавање, у Општини Петровац на Млави има 1.320 незапослених лица, од чега је 635 жена.

            Спада у мултинационалне средине са 8 националних група. Најбројнији су припадници српске, влашке и румунске националности. Тек нешто више од стотинак становника ове општине се изјаснило за припадност ромској националној мањини мада кажу да их има знатно више али се изјашњавају као припадници других народа, најчешће као Срби или Власи.

              Деведесетих година прошлог и почетком 21. века, Петровац је био један од центара за прихват прогнаних и избеглих са територије бивше Југославије. Највећи број прогнаних и избеглих лица су у међувремену регулисала свој статус и остварили право на држављанство Републике Србије.

 Просечна нето зарада у децембру 2017. године износила је 34.053 динара што је знатно испод републичког просека који је био 54.344 динара.

                                                                             ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА

             О онима којима је помоћ друштва неопходна да би опстали и преживели и у овој браничевској општини брине Центар за социјални рад основан као посебна институција 1980. године:

            -Специфичност овог Центра за социјални рад је што је међуопштински, односно што покрива подручја општина Петровац на Млави и Жагубица, каже директорка,  Јасминка Николић, дипломирани економиста и додаје: -Просторно, то је велика површина коју морамо покрити бројем запослених стручних радника које имамо. У Жагубици је Одељење нашег Центра са административним радником. Зато из Петровца наша служба организује обавезне радне посете Одељењу у Жагубици и то два пута месечно или чешће, уколико природа посла то захтева. Како смо имали проблем превоза, Министарство за рад, социјална и борачка питања нам је недавно обезбедило ново возило што нам омогућава да стигнемо до наших корисника.

            Што се тиче структуре, највише корисника је из групације одраслих, затим следе деца и старији. У укупном броју корисника социјалне заштите је нешто више  жена у односу на број мушкараца, такође, највише корисника има завршену тек основну школу што се статистички уклапа у слику сиромашног становништва. Међу корисницима сталне и једнократне новчане помоћи, подједнако је присутно  градско и сеоско становништво.

            Осим   права која се остварују у оквиру система социјалне заштите у делу породично – правне заштите за која је надлежан Центар за социјални рад у својству органа старатељства и социјалне заштите у спровођењу Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана, постоје и проширена права из надлежности локалне самоуправе. Ове године Општина Петровац на Млави је за проширена права корисника из буџета издвојила 5,6, а Општина Жагубица 1,5 милиона динара. Жагубица је као неразвијена општина оставарила право и на додатних 600 хиљада динара које је обезбедило Министарство за рад, социјална и борачка права, каже директорка Јасминка Николић.

                              НАРОДНА КУХИЊА И ПОМОЋ У КУЋИ

            Општина Петровац на Млави обезбеђује бесплатан оброк у Народној кухињи за 82 социјално угрожена корисника. Ниједно лице се не налази на листи чекања. Народна кухиња функционише тако што Центар за социјални рад издаје списак за услугу, а корисници храну преузимају преко Црвеног крста. Храна се дели само радним данима.

            Локална самоуправа финансира основне видове социјалне заштите као што су право на једнократну новчану помоћ, помоћ за школовање коју су добила  63 детета и ванредну помоћ. Једнократне и ванредне помоћи су се исплаћивале углавном за куповину животних намирница, огрев, новогодишње пакетиће деци корисника сталне новчане помоћи, за трошкове лечења и лекова, плаћање неизмирених комуналних трошкова као и електричне енергије. Највећи број корисника ове врсте помоћи су била незапослена лица, болесни, деца и стари као и припадници ромске националности. Јасминка Николић каже и да Општина Петровац на Млави пружа помоћ и сиромашним породицама у којима има запослених.

            На пружању услуге „Помоћ у кући“ у петровачкој општини ангажовано је 7 сертификованих геронтодомаћица са искуством у раду са одраслим и старим лицима. Ова врста помоћи обезбеђена је за педесетак коринсика.

                                                                                                                                                             Д. Деурић

*Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства