2019-08-06T19:49:18+02:00 6. августа, 2019. 19:49 |

МАЛО ЦРНИЋE: Усвојен други ребаланс буџета

На седници локалног парламента у Малом Црнићу усвојен је други ребаланс буџета, а разлог за његово доношење је расподела прихода и расхода у складу са извршењем буџета за првих 6 месеци, односно пројекција извршења за наредних 6 месеци. Укупно планирани приходи и примања расподељују се на  планиране расходе и издатке буџетских корисника према утврђеном извору финансирања и израженим потребама.

У оквиру програма комуналне делатности измене је претрпела позиција  зоохигијене чија је активност умањена за 3 милиона динара због процене немогућности реализације пројекта азила за животиње. На позицији одржавање гробља и погребне услуге активност се смањује за 2 милиона динара због слабе реализације у првих 6 месеци, док се позиција производње и снабдевања водом за пиће умањује за 1,3 милиона динара због обустављања субвенција за воду ЈКП „Чистоћа“. Код програма заштите животне средине износ се умањује за 890.000 динара на име уштеде реализације у односу на планиране активности. Са друге стране, програм организације саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре се увећава за износ од 13.134.000 динара за реализацију пројеката асфалтирања путева и улица у насељима и одржавање путне инфраструктуре од стране ЈКП „Чистоћа“. Код програма основно образовање, умањује се активност на име уштеде које су школе оствариле у спровођењу поступка јавне набавке превоза ученика. Код социјалне и дечије заштите повећава се позиција социјалне помоћи за 650.000 динара на име проширених права које за општину обавља Центар за социјални рад. Дневне услуге у заједници се увећавају за 1.693.474 динара на основу одобрених средстава од стране Министрства за рад и социјална питања које је подржало  пројекат „Помоћ у кући“. Код програма развој културе и информисања позиција унапређење система очувања културно – историјског наслеђа увећава се за 8,8 милиона динара за потребе капиталног одржавања домова културе.  За подршку предшколском и школском спорту прераспоређено је 10 милиона динара за потребе одржавања спортске инфраструктуре.

Одборници су дали зелено светло и на извештај о пословању ЈКП „Чистоћа“ за 2018. годину. Упркос бројним тешкоћама са којима се сусретало током рада, према речима директора Мирослава Живојиновића, предузеће је успело да шесту годину за редом послује позитивно и искаже добит. Остварени проходи износе 38.612.580 динара, укупни расходи 37.274.098 динара, тако да је остварена бруто добит 1.337.960 динара. Половина добити биће усмерена оснивачу и уплаћена на рачун прописан за уплату јавних прихода у законском року.

            -Све обавеза, сва плаћања су извршена без прекорачења и кашњења током читаве 2018. године. Плате су исплаћиване у року и на време и сви доприноси су уплаћени у законском року као што је предвиђено. Највећи проблем нам представља мали број извршилаца, јер је забрана запошљавања још увек на снази, али упркос свему успели смо да пословну годину завршимо позитивно. Надам се да ће крајем године та забрана бити обустављена и да ћемо моћи да запослимо потребан број радника како бисмо остварили веће приходе и пружили квалитетније услуге грађанима, рекао је Живојиновић.

                                        ЗА РУРАЛНИ РАЗВОЈ 9,6 МИЛИОНА

Горанка Стевић

            Председница Скупштине општине Горанка Стевић је истакла да је Општина Мало Црниће ове године за реализацију програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја определила 9,6 милиона динара.

            -Од тога милион динара намењен је регресирању репродуктивног материјала, чиме ће се побољшати расни састав сточног фонда и унапредити положај пољопривредних газдинстава. За регресирање камата на одобрене пољопривредне кредите биће утрошено 600.000 динара. Највише новца је издвојено за мере руралног развоја, чак 8 милиона динара и то: за јунице 4,6 милиона динара, овце 1,9 милиона динара, за свиње, козе и пластенике по 500.000 динара (укупно 1,5 милиона). Посебна пажња усмерена је на индивидуалне пољопривредне произвођаче, који ће после расписивања јавних позива моћи да конкуришу за неку од понуђених мера из овог програма, казала је Стевићева.

У наставку седнице усвојене су и одлуке о општинским путевима и улицама, о мрежи јавних предшколских установа, утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама ПУ „14. октобар“ Мало Црниће и организовању Туристичке организације. Дата је сагласност на Статут Центра за културу Мало Црниће и прву измену и допуну програма пословања ЈКП „Чистоћа“. Нови чланови Управног одбора Центра за културу су Иван Игњатовић (председник), Марко Братић, Жељко Светомировић, Маја Лазић и Емина Ивановић, док ће Надзорни одбор чинити: Славољуб Ивић (председник), Гордана Ивковић и Јелена Стојадиновић.

                                 ПРОЈЕКТИ У ЗАВРШНОЈ ФАЗИ

Малиша Антонијевић

Овом приликом председник Општине Малиша Антонијевић поднео је извештај о стању пројеката и изведеним радовима. Он је подсетио да је у току јавна набавка  за пројектовање и то шест партија: пројектне документације за домове култура у Смољинцу, Батуши, Аљудову, Топоници, Црљенцу, Салаковцу и Великом Црнићу, за одржавање управне зграде млина, за уређење платоа у Салаковцу и пешачке зоне у Кобиљу, за инвестиционо и текуће одржавање пројеката јавне намене, односно општинских просторија у разним насељима, за уређење саобраћајнице у зони ОШ „Моша Пијаде“ у Малом Црнићу и две улице у Салаковцу и Топоници, које ће бити припремљене за асфалтирање.

            -У току је јавна набавка за главни пројекат противпожарне заштите за идејни пројекат котларнице у Општини и уговор је потисан 6. августа са фирмом из Ужица. Истога дана достављена је пројектна документација за изградњу спортске инфраструктуре у насељима Топоница, Велико Црниће, Црљенац, Батуша, Крављи До, Божевац и Смољинац. У току су јавне набавке за радове на уређењу потока Николинац и радове на бини Дома културе у Божевцу, а рок за отварање понуда је 12. август. Пројекат секундарне водоводне мреже у Кули је иновиран и чека се грађевинска дозвола да би се расписала јавна набавка за извођење радова. Пројектно – техничка документација за реконструкцију саобраћајница, односно одржавање улица у насељима је израђена и у току је поступак издавања решења о одобрењу за извођење радова, а након тога расписаће се јавна набавка за радове. У току су завршни радови на реконструкцији зграде архива, уређују се свлачионице на спортском терену у Великом Селу и очекује се завршетак радова на изгадњи атарског пута Кобиље – Божевац. Зграда за социјално становање требало би бити завршена до 25. авгсута и усељење станара очекује се у септембру. Такође, окончана је и набавка аутомобила за полицијску станицу и рок за испоруку је 90 дана. У току је потписивање уговора за набавку ризле за улице по насељима која се ради преко ЈКП „Чистоћа“. Завршена је реконструкција мостова у Великом Црнићу и Малом Црнићу, очишћени су канали у Малом Градишту и обављено је копање дела канала у Батуши. Завршен је кров на управној згради млина, асфалтирање платоа испред погона  МР Групе у Малом Црнићу, уређење пропуста у Смољинцу поред цркве и асфалтирање улице у Кули, нагласио је Антонијевић.

                                                                                              Д.Динић