2021-05-23T09:10:09+02:00 23. маја, 2021. 09:10 |

Медицинска школа: Профил Медицинска сестра-техничар

Бити медицинска сестра је јединствен позив који тражи оно најлепше у људском бићу хуманост и преданост позиву.Квалитет наставног плана и програма, као и квалитет наставног кадра наше школе, обезбеђује стицање доброг општег и стручног знања, фонд часова из здравствене неге и извођење вежби у здравственим установама. Настава се изводи у кабинетима наше Школе, као и у наставним базама ван школе као што су Општа болница Пожаревац и Дом здравља у Пожаревцу.

Циљ стручног образовања за квалификацију  медицинска сестра-техничар је оспособљавање лица за спровођење поступка пријема и отпуста болесника, обављање здравствене неге болесника и медикаментозног лечења болесника, спровођење дијагностичких и терапеутских поступака и спровођење примарне, секундарне и терцијарне здравствене заштите. Медицинска сестра-техничар ради самостално и у тиму, на различитим местима, од патронаже до јединица интензивне неге, и без обзира на ком је одељењу, особа мора бити мотивисана и осећати велику љубав према човеку.

Медицинска сестра-техничар  мора бити емоционално зрела и стабилна особа како би могла разумети и носити се са људским патњама, хитним стањима, здравственим проблемима и етичким недоумицама. Мора разумети пацијентова осећања и понашања у одређеној ситуацији, бити брижна, спремно прихватити одговорност, радити самостално, али и тимски у сарадњи са другим професијама у здравству.  Мора бити професионално свој посао са пуно љубави како би што боље помогла људима и помогла у њиховом оздрављењу.

„Јединствена улога медицинске сестре је помагати појединцу, болесном или здравом, у обављању оних активности које придоносе здрављу или опоравку (или мирној смрти), а које би појединац обављао самостално када би имао потребну снагу, вољу и знање.”

                                                                                                                                   (Вирџинија Хендерсон)

Ученици се после завршеног школовања лако укључују у процес рада, у домовима здравља, клиникама, болницама, при кућној нези и лечењу, у државним и приватним здравственим институцијама код нас и у свету, брзо и одговорно прихватају све изазове радног места и овог пре свега хуманог занимања.

Са дипломом Медицинске школе можете се са лакоћом уписати на високе школе и академске студије из области здравствене неге, Медицински, Стоматолошки, Фармацеутски факултет, Факултет физичке културе и скоро све факултете природног и друштвеног усмерења као и факултете уметности.