2021-05-23T09:56:02+02:00 23. маја, 2021. 19:43 |

Међуредно култивирање

Jедна од значајних агротехничких мера у производњи кукуруза je међуредно култивирање. Током маја и јуна, када су могуће честе и обилне падавине праћене краћим или дужим интервалима сунчаног времена, долази до појаве стварања покорице на површини земљишта. То и интензивнији раст коровских биљака, лоша акумулација падавина као и дренажа, само су неки од разлога због којих треба применити међуредно култивирање. Овом агротехничком мером се пре свега постиже проветравање површинског слоја земљишта, посебно у условима његовог забаривања. У условима дужег сушног периода, на овај начин се чува влага у дубљим слојевима земљишта јер се култивирањем прекидају капилари у земљишту и на тај начи спречава брже испаравање воде.

Прво међуредно култивирање треба обавити у раним фазама развоја кукуруза, најбоље би било када биљке имају 3-4 формирана листа. У том периоду, коренов систем кукуруза још је увек слабије развијен и зато треба култиватор подесити тако да ради на нешто већу дубину, односно на дубини 6-8 cm. 

Друго међуредно култивирање треба обавити када биљке кукуруза имају формираних 7-9 листова. У том периоду, коренов систем је јаче и боље развијен и зато треба култиватор подесити да ради плиће, односно на дубину 4-6 cm. Уколико има потребе и временски су услови повољни, може се обавити још једно међуредно култивирање али том приликом потребно је одредити дубину култивирања у зависности од равијености биљака.

                                           Данијела Илић,

маст.инж. пољопривреде у ПССС Пожаревац