2020-06-03T09:14:24+02:00 3. јуна, 2020. 09:14 |

Мерама заштите до стабилне производње

ОГРАНАК  „ТЕ-КО KОСТОЛАЦ“ ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Проглашењем ванредног стања и појавом епидемије Ковид- 19, у костолачком огранку ЕПС-а одмах су предузете мере које се тичу појачане хигијене и дезинфекције радних простора. Уследила је и измена организације рада, чиме је смањен број радника на послу. Све предузете мере за заштиту запослених од ширења коронавируса су биле у складу са достављеним обавештењима и инструкцијама од кризног штаба ЈП „Електропривреда Србије“, као и на основу препорука из Владе Србије.

      – Бројне мере у Огранку „ТЕ-KО Kостолац“ примењене су са циљем појачаног одржавања хигијене, а на првом месту је била дезинфекција руку, каже Тијана Перић, руководилац Сектора за ИМС. – Осим прања руку водом и сапуном, запосленима је омогућена и дезинфекција руку алкохолом 70 одсто, на радним местима када им није била доступна текућа вода и сапун. Дезинфекцију возила – камиона за масовни превоз радника, вршили су возачи и то после сваког обављеног превоза, додаје Перић. 

        У осталим возилима, путничким или теренским, дезинфекцију кабине вршили су возачи литарском прскалицом пре почетка смене, али и у току смене по потреби, после превоза путника или робе и других предмета. Дезинфекцију кабина машина помоћне механизације, пре и у току смене, вршили су руковаоци, док су на радним местима на машинама основне рударске механизације – багерима, одлагачима, транспортерима са траком за дезинфекцију били задужени сви радници за своја радна места.

       Дезинфекцију канцеларијских простора и других радних места, као што су просторије са командним пултовима, радионице, магацини, затим ходници, пролази, тоалети и улази, вршило је особље за одржавање хигијене, брисањем или прскањем ручним прскалицама. Сви запослени у Огранку „ТЕ-KО Kостолац“ у време спровођења мера за заштиту од ширења коронавируса били су обавезни да носе заштитне маске у затвореном и отвореном радном простору, док су се медицинске рукавице користиле на пословима и радним задацима где се, у току радног времена, запослени креће кроз више објеката, просторија или је у контакту са различитим предметима ван свог радног простора. Важно је да је било довољно заштитне опреме, а константно је стизала и помоћ из Управе ЕПС-а.

       – Током рада и кретања у радном простору Огранка „ТЕ-KО Kостолац“ сви запослени, као и запослени код других послодаваца, били су обавезни да се старају о примени одлуке Владе Србије о социјалном дистанцирању до два метра, осим у случајевима када због природе посла то није било могуће. Kомуникација је, кад год је било могуће, обављана телефоном, радио станицом или електронском поштом, део запослених је у ситуацијама где је то било могуће упућен на рад од куће, а део је користио и старе годишње одморе, чиме је смањен број присутнх људи, рекла нам је Тијана Перић и додала да је са применом свих мера, осим са радом од куће, настављено и по укидању ванредног стања и примењиваће се док        епидемија траје. 

        Применом свих мера заштите, Огранак „ТЕ-KО Kостолац“ успео је да обезбеди рад без застоја и стабилно је у кризној ситуацији, коју је пандемија изазвала на целој планети, испоручивао електричну енергију. 

                                                                                                                                Р.Н.