2022-01-05T09:37:38+01:00 5. јануара, 2022. 09:37 |

Милена Церовшек: Ефикасан и транспарентан рад

Рад Скупштине Градске општине Костолац, којом три године уназад председава Милена Церовшек, током 2021. године обележили су транспарентност, ефикасност, доношење одлука великом већином одборничких гласова и конструктивна сарадња са извршном влашћу.   

У протеклих дванаест месеци одржано је осам редовних скупштинских заседања и једна свечана седница поводом Дана Градске општине. Усвојено је шест одлука, пет извештаја и дванаест решења. 

ОДГОВОРНО И ДОСЛЕДНО

Милена Церовшек

Председница Скупштине Градске општине Костолац Милена Церовшек посебно наглашава значај транспарентности у раду, као вид одговорности према грађанима и доследности у настојањима да се Градска општина развија у свим сферама.    

– Сумирајући резултате рада Скупштине Градске општине Костолац током 2021. године може се рећи да је био веома ефикасан. Радило се у складу са Законом, поштујући Статут Градске општине Костолац и Пословник о раду Скупштине, што ће бити случај и надаље. Није било никаквих ицидентних ситуација, нити блокада рада. Морам да нагласим да су за квалитетан рад неопходни добри сарадници и велика је предност и задовољство што сам окружена таквим људима, каже Церовшек и додаје: 

– Сваком скупштинском заседању претходио је састанак са шефовима одборничких група, што је у великој мери олакшало рад и допринело ефикасности седница. Иначе, Скупштину Градске општине Костолац чини 21 одборник, шеснаест одборника испред Српске напредне странке, четири испред Социјалистичке партије Србије и један представник Искорака. Дакле, имамо две одборничке групе, СНС и СПС. Све одлуке, акти које је Скупштина донела, изгласани су подршком велике већине одборника. 

– Такође, постоји одлична сарадња између законодавне и извршне власти. Односи су конструктивни, утемељени на узајамној подршци у остваривању заједничког циља који се огледа у унапређењу свих сегмената живота грађана Градске општине Костолац, јер сви тежимо развојном континуитету из године у годину. 

ГРАЂАНИМА НА РАСПОЛАГАЊУ

Последње три године, откако је на челу костолачке законодавне власти, врата Милене Церовшек увек су отворена за грађане. 

Званично, дани пријема су уторак и среда, међутим, Церовшек наглашава да грађане прима кад год је у могућности и мимо тих дана. 

– Долазе углавном због питања о могућности запослења, али и разних других проблема, комуналних, инфраструктурних, имовинских… Увек настојим да изађем у сусрет, док их за питања која су ван моје надлежности, како би добили потребне одговоре, упућујем на службе и лица која се баве конкретном проблематиком.

А. М.