2021-04-28T12:21:56+02:00 28. априла, 2021. 12:21 |

На полигону „Могила“: Вежбе са експлозивним средствима

Јединице Војске Србије изводиће вежбе са бојним минско – експлозивним средствима на полигону „Могила“. Вежбе са бојним МЕС реализоваће се дана 5, 7. и 10. маја у времену од 10 до 16 сати, на простору полигона „Могила“ који захвата објекте: Циганске ливаде – Могила – Градско брдо.

Забрањује се кретање, задржавање и боравак људи, стоке, моторних возила и сточних запрега у означеном простору у наведеном времену.

Полигонски – вежбовни простор у којем ће се изводити вежбе са бојним МЕС биће обележен црвеним барјачићима и таблицама са натписом: „Не иди даље – мине“ и обезбеђен стражарима. Обавештава се становништво да у наведеном периоду не борави у означеном простору и да је најстроже забрањено свако прикупљање и дирање неескплодираних минско-експлозивних средстава, јер је то опасно по живот.

Војска Србије неће сносити одговорност за несрећне случајеве који могу настати дирањем неексплодираних средстава и њихових делова.

Све информације о реализацији гађања, могу се добити у Команди у Пожаревцу.