2019-07-12T08:04:35+02:00 12. јула, 2019. 08:04 |

НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ „ДРМНО“: Добар квалитет угља

         На Површинском копу „Дрмно“ у мају је ископано 866.559 тона угља, подаци су Службе за праћење и анализу производње. Просечна калоријска вредност износила је 8.600 килоџула по килограму угља, што је за 400 килоџула по килограму угља изнад планиране топлотне вредности. Укупно је у овом месецу термоелектранама испоручен 7.331 тераџул топлоте, што је за шест одсто више од биланса.

        За пет месеци рада н а овој локацији ископано је 3.898.549 тона угља и испоручено укупно 34.490 тераџула топлоте, што је на нивоу плана. Угаљ се од почетка године са Копа „Дрмно“ одвози и за потребе Термоелектране „Морава“ из Свилајнца.

         У овом периоду укупно су издвојене 119.793 тоне ситног угља. Производња је била стабилна, у складу са потребама рада и ангажовања термоенергетских капацитета инсталисаних у Костолцу.

         Рударским системима за откривање угља, према обрађеним подацима о производњи откривке, откопано је 1.654.747 кубика чврсте масе. Од почетка године рударским системима за откривање угља откривено је 12.504.611 кубика чврсте масе.

                                                                                                                                Р.Н.