2019-11-09T09:02:56+01:00 9. новембра, 2019. 09:02 |

НА ПОВРШИНСКОМ КОПУ „ДРМНО“: Много посла за машинце

Запослени у Сектору машинског одржавања на ПО „Дрмно“ улажу максимум напора на поправци рударских машина и опреме у циљу подизања њихове погонске исправности за рад током зимског периода.

– Приоритет је да завршимо велику поправку багера „SRs 2000“, који ради у склопу петог јаловинског систем, каже Зоран Стојковић, управник Сектора машинског одржавања и додаје:

– После тога следе активности на отклањању уочених недостатака на рударској опреми, која се експлоатише у склопу четвртог и првог рударског система за откривање угља.

Нешто више посла је на јаловинском багеру ведричару 710, који ради на повлати изнад угљеног слоја и у директној је функцији откривања угља.

 -Очекујем да те послове завршимо најкасније ди краја октобра. Иако су ове године ремонтне активности биле скраћене због потребе производње откривке и угља, генерално не очекујемо веће проблеме када је реч о техничкој исправности машина и опреме током зимског режима рада, каже Стојковић.

Поред оправке рударске опреме ангажоване на копу „Дрмно“ предстоји и посао на оспособљавању два дреглајн багера за транспорт са копова „Кленовник“ и „Ћириковац“.

– Нешто више посла имаћемо на дреглајн багеру стационираном на копу „Кленовник“ јер годинама није у експлоатацији, истиче Стојковић.

Р.Н.