Национална служба за запошљавање објавила је 28. фебруара јавне позиве за реализацију пакета мера у оквиру Програма Гаранција за младе – Пројекат „Имплементација иновативних мера активног запошљавања и приступа за повећање интеграције дугорочно незапослених, младих, жена, особа са инвалидитетом и теже запошљивих група на тржишту рада “ – ИПА 2020.

Програм ће се спроводити у три филијале НСЗ у Нишу, Крушевцу и Сремској Митровици. Пројекат је финансиран од стране Европске уније као вид подршке мерама активне политике запошљавања.

Национална служба запошљавања Пожаревац

Пакет мера у оквиру Програма гаранција за младе реализоваће се кроз јавне позиве:

• Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са високим образовањем у 2024. години који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020,
• Јавни позив за реализацију мере приправништва за младе са средњим образовањем у 2024. години који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020,
• Јавни позив за реализацију мере стицања практичних знања у 2024. години за незапослене који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020,
• Јавни позив за учешће у финансирању мере обука на захтев послодавца у 2024. години за незапослене који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020,
• Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослени у 2024. години укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020,
• Јавни позив за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2024. години укључене у Програм Гаранција за младе ИПА 2020,
• Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање незапослених лица у 2024. години, који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020,
• Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених из категорије теже запошљивих у 2024. години који су укључени у Програм Гаранција за младе ИПА 2020.

Јавни позив за доделу субвенције за самозапошљавање незапослених лица којa су укључена у Програм гаранција за младе ИПА 2020 отворен је до 29. марта, а остали јавни позиви до 31. децембра ове године.

Текстови јавних позива и списак неопходне документације за конкурисање могу се наћи на сајту Националне службе за запошљавање, у рубрици Конкурси: https://www.nsz.gov.rs/sadrzaji/nzs-konkursi/10.

Share.
Leave A Reply

Skip to content