2021-02-03T10:21:32+01:00 3. фебруара, 2021. 10:21 |

О отварању Галерије „Жанка Стокић“ у Раброву

Чланови Општинског већа у Кучеву разматрали су ових дана више извештаја, предлога одлука  и захтева од значаја за ефикаснији рад локалне самоуправе. У првом реду Веће се сагласило са предлогом да Општинска управа уплати трошкове прикључења објекта којим се раздваја јавна улична расвета у насељима Дубока и Шевица као и да се прихвате  измене плана  одржавања путева по месним заједницама. Било је речи и о захтеву Светлане Кузмановић да се отвари Галерија „Жанка Стокић“ у Раброву.

На седници су прихваћени извештај Црвеног крста Кучево о раду у 2020. години и план рада ове Организације у 2021. години. На дневном реду нашли су се предлог Центра за социјални рад   за измену и допуну Одлуке о правима грађана из области социјалне заштите као и информација  о раду Државне ревизорске институције.                                                                                               

Именовани су чланови Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта  и Комисије за давање мишљења на предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини. Веће је усвојило финансијске планове месних заједница и извештај о реализацији  плана и програма у 2020. године Комисије за спровођење  заштите животне средине.