У Пожаревцу је у најави проширење капацитета Дома за пензионере и стара лица на 76 корисника и 12 запослених лица.

Јавна презентација пројекта трајаће седам дана, од 21. до 28 маја, у канцеларији број 36, у приземљу зграде Градске управе Града Пожаревца, у Дринској улици број 2, од 10 до 13 сати.

Подсећамо да је Одељење за урбанизам и грађевинске послове Града Пожаревца објавило Јавни позив за презентацију Урбанистичког пројекта за изградњу Дома за пензионере и стара лица на катарској парцели број 2198/1 KО Пожаревац, у Пожаревцу, у Стишкој улици бр. 44.

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Установа социјалне заштите – Дом за пензионере и стара лица „Хомољски рај“ из Kучева.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 36, зграде Градске управе Града Пожаревца, контакт телефон 539 – 676.

Р. Н.

 

 

Share.
Leave A Reply

Skip to content