2021-12-28T13:01:39+01:00 28. децембра, 2021. 13:01 |

О закупу објекта у Улици Воје Дулића

Покрет „Јасно и гласно“ Пожаревац, у саопштењу од 27. децембра, указује на то да и даље нема одговора на питање о накнади штете поводом раскида уговора о закупу објекта у Улици Воје Дулића за потребе смештаја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац, а са тим у вези и куповине зграде Комерцијалне банке за пресељење ЈКП „ВИК“ и ЈКП „Комуналне службе“.

Отуда представницима града Пожаревца упућују питање: – Да ли су одредбе о пеналима остале на снази или су модификоване или су пак та средства исплаћена?

У истом саопштењу наводе и да су у ранијем обраћању на ову тему направили техничку грешку коју је од кључног значаја исправити ради јасне слике о размерама проблема: – По основу самог уговора, као и оног што је плаћено и што би требало да буде плаћено, произилази да ће по основу закупа ЈКП „ВИК“ платити укупан износ од 61.785.504,00 динара или око 528.081 евро. Тако је у садејству града и јавног предузећа истовремено дошло до штете по град и Водовод у наведеном износу, те до куповине објекта Kомерцијалне банке за износ само нешто већи од наведеног, иако се адекватан простор могао прибавити у својину одмах, те тако избећи трошкови закупнине.