У костолачком огранку ЕПС-а  успешно је спроведена екстерна провера система управљања животном средином EMS према стандарду ISO 14001 и система управљања здрављем и безбедношћу на раду OHSMS према стандарду ISO 45001. Циљеви провере су утврђивање ниво усаглашености система менаџмента или његових делова са критеријумима провере и његова способност да испуни захтеве из применљивих закона, прописа и уговора. Утврђени су и степен ефективности остварења постављених циљева, као и способност организације да идентификује области за потенцијално побољшавање. 

Тим проверивача спровео је процесно базирану контролу фокусирајући се на значајне аспекте, ризике и циљеве, који су захтевани према стандарду. Провера је рађена на основу случајног узорка и информација које су биле доступне, а методе су биле интервјуи, запажања активности и преглед докумената и записа. Након провере, тим је закључио да организација има успостављен и одржаван систем менаџмента у складу са захтевима стандарда и да показује његову способност да систематично постиже одговарајуће захтеве за производе или услуге у оквиру подручја примене, политике и циљева организације. Због тога је и препоручено да сертификација система менаџмента буде настављена. 

Истакнута је добра пракса реаговања на налазе са претходне провере и препоручене су мере за побољшање, посебно у вези са планирањем активности на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода, односно на израду Студије оправданости са идејним пројектом и Студију утицаја на животну средину.

Током следеће провере биће разматран План заштите од пожара за локације Ћириковац, Кленовник, зграду Дирекције и контејнерско насеље „Исток“.

 Р. Н.

Share.

Comments are closed.

Skip to content