Пожаревац је домаћин једновневне обуке тржишних инспектора Браничевског, Подунавског и Шумадијског управног округа. Њих је дочекао начелник Браничевског округа Александар Ђокић, који је указао на значај ове теме за све сегменте друштва.

            Обуку спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација, које је представљала руководилац групе за Обуку у Сектору тржишне инспекције, тржишни инспектор Верица Симић.

            Циљ обуке тржишних инспектора је једнообразна примена нових закона и процедура. Овога пута је на дневном реду нови Закон о спречавању прања новца и финансирању тероризма, који је ступио на снагу 1. априла.

            Поменути Закон обвезницима даје прелазни рок од три месеца да се припреме и да своје пословање усагласе са новим одредбама Закона.

– Кроз ове обуке и радионице припремамо инспекторе за новине које доноси Закон. Такође, у оквиру Закона, од фебруара, а по усвајању Националног програма против прања новца, извршили смо корекцију донетих смерница за поступање обвезника у примени тог Закона. Смернице које је наше Министарство донело имају за циљ да се јасније и боље примени Закон. Пошто у новим смерницама, донетим у септембру, има доста новина, потребно је да се инспектори упознају са њима како би крајем октобра отпочели превентивне контроле наших обвезника, односно, проверу колико су и како применили инструкције и Закон, објашњава Верица Симић.

За утврђене неправилности и непознавање смерница и инструкција биће донете препоруке које ће указивати на то како да се исправе неправилности, доносно, на који начин да примене Закон у целости. Те препоруке су обавезујуће, имају тежину управног акта. По завршетку превентивних контрола кренуће се у редовне.

– Овакве су обуке јако корисне како тржишним инспекторима, тако и нама који спремамо програме, јер нам омогућује да сазнамо који је део Закона нејасан и која су појашњења и допуне потребне. Посла је пуно и сви му морају приступити одговорно, истиче руководилац Верица Симић.

            А. М.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content