Због заинтересованости грађана за одређивање локације за продају новогодишњих јелки у време трајања новогодишњих празника, Градско веће Пожаревца предлажило је да се ове године дозволи коришћење површине јавне намене на простору од два паркинг места са леве стране ( од улаза у паркинг простор између киоска и мењачнице) у Улици Моше Пијаде, у периоду од 16. до 31. децембра.

Прелажено је да се искључиво врши продаја јелки са бусеном, уз потврду надлежног шумског газдинства.

Што се тиче накнаде за коришћење површине јавне намене, за ову намену наплаћује се накнада у износу од 60 динара по метру квадратном дневно.

Подносилац захтева дужан је и да уплати локалну административну таксу на рачун број 840-742241843-03 по моделу 97 са позивом на број 52080 у износу од 1.577,00 динара по важећој таксеној тарифи.

Контролу коришћења површине јавне намене вршиће Одељење за инспекцијске послове  Градске управе Пожаревца.

Јавно комунално предузеће „Комуналне службе“ дужно је да јавну површину очисти и доведе у исправно стање.

 

Share.

Comments are closed.

Skip to content