2021-09-26T10:40:08+02:00 26. септембра, 2021. 10:40 |

Опомена дужницима „Гробљанских услуга”

ЈKП “Kомуналне службе” Пожаревац упутило је јавни позив свим закупцима гробних места да се у року од 6 месеци од дана објављивања позива (17.септембар 2021.године)  јаве у службу „Гробљанске услуге” на Старом гробљу, ради уплате неплаћених годишњих такси на име закупа и одржавања, као и ради изјашњавања за продужење рока закупа. 

ЈKП „Kомуналне службе” Пожаревац позива све закупце гробних места на обавезу плаћања годишњих такси на име закупа и одржавања и увођења у регистар свих нерегистроваиих корисника гробних места, као и да пријаве нерегистроване гробове и спорне случајеве у наведеном року. 

У супротном, без остављања додатног рока према свима који не изврше наведену обавезу примениће се одредбе Закона о сахрањивању и гробљима и Одлука о управљању гробљима и сахрањивању на територији Града Пожаревца. Све информације у вези с овим позивом могу се добити сваког радног дана од 8,оо до 14,оо сати у служби „Гробљанске услуге” на телефон бр. 012/550-123.