2021-01-29T11:34:10+01:00 29. јануара, 2021. 11:34 |

Oсигуране зграде и станови – рецепт за сигурност

КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ

Све чешће смо сведоци непријатних догађаја до којих долази мимо наше воље и који врло често умеју да поремете наше нормално функционисање и животне навике. Свакако да такве догађаје не можемо избећи, али својим одговорним понашањем знатно можемо ублажити њихове последице. Један од таквих догађаја јесу све чешће штете које настају у зградама, (како на заједничким деловима стамбене заједнице, тако и у личним становима) и од којих се, онда када настану, сви покушавају оградити и умањити своју одговорност и учешће у санирању штете.

Тим поводом разговарали смо с представницима Компаније „Дунав осигурање“.• Постоји ли начин да се заједнички делови стамбених заједница заштите осигурањем?

– Компанија „Дунав осигурање“ развила је пакет по мери стамбених заједница, а у сарадњи са стамбеним управницима који су нам својеврсна спона с потребама станара и осталих чланова стамбених заједница. Овим пакетом стамбене заједнице заштићене су од великог броја ризика под врло повољним условима, што је такође важно. Водило се рачуна о томе да осигурање не буде додатна ставка поред издвајања за текуће и инвестиционо одржавање и услуге управника, већ га је могуће плаћати из поменутих фондова.

• Шта покрива полиса овог пакета?

   Стан је за трен уништен пожаром

– Полиса пакета за осигурање заједничких просторија стамбених заједница штити од пожарних ризика (од пожара, експлозија, удара грома, олује, града, пада летелице, манифестација и демонстрација, као и од удара моторног возила у осигурани објекат), затим од поплаве, бујице и високе воде, од излива воде из инсталација, од лома стакла, земљотреса, лома машина. Такође, опционо се уговара и одговорност стамбене заједнице за штете начињене трећим лицима. Да појаснимо, предмет осигурања по овом пакету су кровови, ходници, лифтови, степеништа, заједничка инсталација која није у склопу станова, просторије за заједничку употребу и стакла на заједничким просторијама. Чланови стамбених заједница за своје станове посебно уговарају полисе осигурања према својој мери.

• Постоје ли повољности за осигурање личних станова?

– Потрудили смо се да станари оних стамбених заједница које су осигуране у Компанији „Дунав осигурање“ остваре попуст од 40% за осигурање својих станова путем пакета „чуваркућа“, по узору на попуст који остварују и чланови разних удружења. Тиме смо добрим делом оповргли тврдње да је осигурање скупа ставка и луксуз. Примера ради, потребно је издвојити око 400 динара месечно за осигурање стана површине 80 м2 од свих ризика.

МИЛИЦА ЂОРЂЕВИЋ, УПРАВНИК СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ:
                                    Осигурање корисно по станаре

– Са Компанијом „Дунав осигурање“ сарађујем од момента од када су Законом о становању установљени послови стамбених управника, а у којем се помиње и осигурање. Врло сам задовољна сарадњом коју краси брзина у решавању одштетних захтева, најповољнија понуда на тржишту и стручност запослених у овој кући. Примера ради, у Книнској улици бр. 7 изгорео је кров и пожар је оштетио добар део горњег дела зграде. Представници Компаније „Дунав осигурање“ одмах су изашли на терен, проценили и исплатили насталу штету. У рекордном року исплаћено је око 500.000 РСД по полиси која је ову стамбену заједницу за годину дана осигурања коштала око 20.000 РСД. Брзина исплате је омогућила радове на санацији настале штете, што је било од великог значаја због лошег времена и киша које су падале. Тренутно постоје проблеми с јаким ветром, те су на крововима многих зграда угрожени лимови који представљају велику опасност по безбедност људи и њихову имовину. Користим прилику да позовем све своје колеге управнике да отпочну сарадњу са Компанијом „Дунав осигурање“, а стамбене заједнице где послове управника обавља неко од станара да контактирају с представницима ове куће и закључе полисе.

Главна филијала Компаније „Дунав осигурање“ у улици Лоле Рибара 9 у Пожаревцу

• Како се људи могу информисати о цени полисе за осигурање стамбених заједница и лично осигурање станова?

– Наша велика мрежа агената осигурања, пословница и експозитура, и поред ситуације са пандемијом, доступна је осигураницима, а све информације за ове и друге врсте осигурања можете добити позивом на телефон 012/539-400. Нека ваши читаоци буду слободни да контактирају с нама и сазнају све што их занима у вези са осигурањем.