Председник Основног суда Добрица Живковић
Председник Основног суда Добрица Живковић

Почетком марта ове године председник Врховног касационог суда објавио је извештај о раду свих судова у Републици Србији. То је био основни повод за сусрет са председником Основног суда у Пожаревцу Добрицом Живковић који је на почетку разговора за наш лист рекао да су током прошле године, у целини гледано, у Основном суду остварени изузетни резултати како у погледу броја решених предмета тако и у погледу квалитета, ажурности и смањивања броја броја старих предмета.

  –У току 2015. укупно су решена 15.454 предмета, тако да су на крају године остала нерешена 5.823 предмета. Прилив предмета је савладан у свим основним материјама. Побољшан је квалитет рада у односу на претходну годину и то тако што је потврђен већи број одлука, а смањен број укинутих одлука. Такође је знатно смањен број старих предмета. Наиме, током 2014. и 2015. године, судије овог суда су оствариле изузетне резултате у погледу смањивања броја старих предмета. Почетком 2014. године број старих предмета, према датуму иницијалног акта био је 2.495, а 31. децембра 2015.године у раду је остало 928 предмета, тако да је за само две године број старих предмета смањен за 1.567 или за 62,80 одсто. Председник Врховног касационог суда је 25.децембра 2013. године донео Јединствени програм решавања старих предмета у Републици Србији, који се примењенује од 1.јануара 2014. У том програму општи стратешки циљ је да се укупан број старих предмета у судовима Републике Србије смањи у петогодишњем периоду, односно од 2014. до 2018. године за 80 одсто. Наш суд је за само две године број старих предмета смањио за 62,80 одсто, тако да је реално очекивати да ћемо у кратком временском периоду, и пре рока који је постављен поменутим програмом, остварити овај циљ. Према годишњем извештају Врховног касационог суда о раду свих судова у Републици Србији за 2015.годину од 66 основних судова, Основни суд у Пожаревцу је трећи у Србији по ажурности и проценту решених предмета. Овај резултат је пре свега последица великог рада и посвећености већине судија и судског особља.

Зграда суда је током 2015. године попримила знатно лепши изглед. Шта је све урађено на побољшању услова рада?

Током прошле године спроведено је више набавки добара, услуга и радова, у циљу побољшања услова рада запослених у суду. Захваљујући средствима Министарства правде на згради је замењена спољна дотрајала дрвена столарија новом ПВЦ столаријом. Укупно су замењена 143 прозора вредности од око пет ипо милиона динара. Такође је саниран лимени кров на анексу зграде. Током децембра прошле и јануара ове године изведени су молерско – фарбарски радови унутрашњих просторија: кречење ходника, холова, бифеа, сале за састанке, 4 велике суднице. У склопу ових радова офарбани су радијатори и унутрашња столарија. Знатно је подигнут и ниво техничких услова рада, тако што је, захваљујући средствима Министарства правде набављен велики број савремених рачунара са мониторима, велики број канцеларијских столова, столица, инсталирана је савремена расвета по холовима и ходницима, као и друга опрема. И за ову годину Министарство правде је за овај суд определило значајна средства, како за одржавање зграде, тако и за набавку опреме. У току ове године планирани су радови на згради Судске јединице у Кучеву. Наиме, у последњих неколико година на овој згради су се појавила оштећења у облику пукотина у зидовим, услед слегања терена, због чега део објекта није у функцији. С тим у вези током прошле године је урађена комплетна пројектна документација, тако да ускоро очекујемо сагласност Министарства правде за извођење ових радова  који су процењени на преко два милиона динара.

Почетком ове године почела је примена Закона о заштити права на суђење у разумном року. Да ли је до сада било поднетих приговора?

По том Закону странке имају на располагању правна средства којима се штити право на суђење у разумном року. Поступак по приговору ради убрзавања поступка, према Годишњем распореду послова овог суда воде председник суда и заменик председника суда.  Од почетка године  Судској управи поднето је 11 приговора, од којих је само 1 усвојен, док су остали одбачени или се суд огласио ненадлежним. Овај суд тренутно има само око 15 одсто старих предмета у односу на укупан број предмета у раду, тако да не очекујемо неки велики број поднетих приговора. Апсолутни приоритет овог суда и у овој години биће- решавање старих предмета и то пре свега оних најстаријих који су по природи хитни, а то је најделотворнији начин да се број приговора странака за суђење у разумном року сведе на прихватљив ниво.

Share.

Comments are closed.

Skip to content