2020-07-03T09:03:01+02:00 3. јула, 2020. 09:03 |

Откривка изнад плана

На Површинском копу „Дрмно“ настављен је тренд успешне производње откривке. Током маја откопано је 3.803.200 кубика јаловине, што је за 11 одсто више од плана. За пет месеци рада откопана су 19.349.323 кубика чврсте масе, односно четири одсто више.

У мају је рударском механизацијом за ископавање угља остварена производња од 504.116 тона. Треба рећи да је угљени систем у прошлом месецу радио 18 дана због планираних ремонтних активности.

На депонијама угља на крају маја депонована је планирана количина ситног угља, довољна за несметан рад сва четири блока. За потребе рада ТЕ „Морава“ у Свилајнцу и ТЕНТ-а у Обреновцу, у овом периоду испоручене су 133.092 тоне угља.

Од почетка године на Површинском копу „Дрмно“ укупно су ископане 3.574.054 тоне угља, што је у складу са потребама термоенергетских капацитета инсталисаних у Костолцу.

                                                                                                                          Р. Н.