2020-11-06T14:35:51+01:00 6. новембра, 2020. 09:39 |

Пет година за замену водомера

На подручју града Пожаревца према подацима предузећа „Водовод и канализација“ овлашћеног за производњу и дистрибуцију воде, укупно је 18.500 водомера, односно корисника. Већина уређаја за мерење потрошње воде у домаћинствима је прилично стара па је пре неколико година, сукцесивно од средстава која су издвајана из градског буџета, почела замена. Један од циљева замене водомера осим да се потрошња што тачније мери је и да се спречи губитак воде у мрежи. Нови водомери треба да омогуће и другачији начин очитавања, једноставнији и јефтинији. Реч је о даљинском очитавању што се већ после промене уређаја ради у селима Стари Костолац и Кленовник. Нове водомере недавно су добили и корисници Ћебине улице у Пожаревцу: 

– Реално је да се сви водомери замене за 4 до 5 година да би били даљински очитавани без уласка у просторије корисника. Тиме би се и физички обим посла за раднике „Водовода“ смањио. То је велика инвестиција, каже директор ЈКП „Водовод и канaлизација“ Александар Димитријевић и додаје:

Александар Димитријевић

– После промене водомера у целом Пожаревцу код свих корисника, они ће се очитавати на централизован начин преко даљинског система. Такође, треба да се промени и систем очитавања потрошње  воде у колективним објектима становања. Инвеститори су сада већ у обавези да у новим зградама уграде мерне уређаје за сваког појединачног корисника. У старим зградама где се један водомер користи за више потрошача, а обрачун ради по броју чланова породице, мораће да претрпи измену. Временом ће се и ту постављати дигитални уређаји који ће сваком кориснику појединачно мерити потрошњу воде.

Прошлог месеца је иначе, пала потрошња воде у односу на летњи период када је достизала и до рекордних 300 литара у секунди, што је максимум изворишта. Водоснабдевање је било стабилно и у вишим зонама града. До краткотрајних прекида је долазило најчешће због интервенција код пуцања цеви на старим прикључцима:

-Квалитет воде се одржава на завидном нивоу, практично у току летњег периода и велике потрошње нитрати нису прелазили преко 40 милиграма што је далеко испод дозвољених и ранијих вредности нитрата у пожаревачкој води, каже директор Димитријевић.

Нелегални прикључци

Према евиденцији Јавног предузећа „Водовод и канализација“ поред тога што цео град није покривен канализацијом, велики је и број нелегалних прикључака. Према подацима месечних рачуна и фактура, разлика у испорученој води за пиће и ономе што се фактурише као канализација је већа за 30 одсто. По овим рачунима, скоро једна трећина корисника има нелегалне прикључке на канализацију. 

                                 КАНАЛИЗАЦИЈА – ПРОБЛЕМ КОЈИ СЕ РЕШАВА

Један од важних пројеката по програму рада ЈКП „Водовод и канализација“ за 2020. годину је реконструкција црпне станице четири код пожаревачког хиподрома. Реконструкцијом и заменом пумпе на последњем излазном постројењу испред Брежанског канала којим се отпадне воде усмеравају ка Морави, почео би да се решава дугогодишњи проблем загушења канализационе мреже града. Директор Јавног предузећа, Александар Димитријевић каже да је то основни предуслов за боље функцисање система канализације и будућу фабрику отпадних вода:

– Проблем пожаревачке канализације мора да се решава, пре свега повећањем и ојачавањем снаге пумпне станице на хиподрому као крајње тачке ка одводном Брежанском каналу. У овом трентку завршено је пројектовање и ради се јавна набавка за излазни колектор из града за црпну станицу четири код Брежанског канала. До изливања канализације у граду  најчешће је долазило зато што постојеће пумпе нису биле довољног капацитета. Сада се ту ради цевовод пречника фи 1000, што треба да обезбеди довољан капацитет за одвођење отпадних вода. Такође, колектор ће се појачати променом пумпног система на црпној станици на хиподрому – на месту где је некад била фабрика за пречишћавање отпадних вода која је коришћена шездесетих година прошлог века.

Димитријевић каже да у „Водоводу“ очекују, ако буду добри временски услови, да део посла буде завршен до краја године или евентуално почетком следеће:

 – Према нашем плану на почетку пролећа би се очистили цевоводи и из њих извукле наслаге које су се таложиле годинама и практично смањивале одводне капацитете. 

Током 2021. године требало би приступити и делимичној реконструкцији Брежанског канала којим би се одводиле пречишћене воде у Мораву.

                                                                                     Д. Д.