Организација  „Транспарентност Србије“ и ове године спровела је истраживање „Индекс транспарентности локалних самоуправа у Србији“- ЛТИ“. Реч је о истраживању које је спроведено 2015, 2019, 2020, 2021. и 2022. Ове године, као и у претходне четири, истраживање је спроведено уз подршку USAID-a.

    На основу методологије установљене 2015. године поново су оцењене и рангиране све јединице локалне самоуправе у Србији. Просек на нивоу Србије порастао је за три поена те сада износи 52.

    Петровац на Млави на овом рангирању има индекс  63, на скали од 0 до 100 и налази се на 19. месту од 145 рангираних јединица локалне самоуправе. То је знатно боља оцена и позиција у односу на ЛТИ 2022, када је оцена била 48, a Петровац заузимао  66. место.

    Како је максимална оцена 100, и да 11 најбоље рангираних  ЈЛС имају ЛТИ изнад 70, постоји потенцијал за раст.  Петровчани су посвећени увођењу добре праксе, поред поштовања законских обавеза, и наставиће да раде на побољѕшању ЛТИ.

Share.

Comments are closed.

Skip to content