Општинско веће у Петровцу на Млави  расписало је јавни конкурс за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији Општине.  Крајњи циљ овог конкурса  је учешће локалне самоуправе у финансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила  и делитеља топлоте. Конкурс је отворен  до 26. новембра. 

      Корисници бесповратних средстава су домаћинства изузев власника посебних делова  стамбено – пословних објеката који не служе за становање и власника стамбених објеката који су у претходне две године после достављања решења о додели бесповратних средстава за сличне активности одустали од њих.

      Средства која Општина заједно са средствима Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности РС додељује путем овог конкурса износе 1.000.000 динара.

      Информације о условима и потребној документацији за конкурисање, доступне су на сајту Општине.

Share.

Comments are closed.

Skip to content