2021-01-21T08:40:45+01:00 21. јануара, 2021. 08:40 |

ПК „ДРМНО“: Ф трака за више угља

Са напредовањем рударских радова према Пројекту проширења производних капацитета копа „Дрмно“ на 12 милиона тона угља годишње ради снабдевања постојећих термокапацитета и новог блока Б3 у огранку „ТЕ-КО Костолац“, почетком ове године предвиђено је откопавање угља из другог угљеног слоја. У ту сврху, према пројектном решењу, израђен je посебан уређај, такозвана Ф-трака, која ће омогућити да пети БТО систем технолошки откопава јаловину и угаљ.− Реч је о покретном уређају који је постављен између траке петог рударског система „5/4“ за одвоз јаловине и збирне траке „УЗ 2/1“ за одвоз угља. Уређај се помера ланчаним погоном који покреће мотор–редуктор у зависности од технологије рада петог БТО система, каже Веселин Булатовић, директор за производњу угља у огранку „ТЕ-КО Костолац“. 

Веселин Булатовић

Други угљени слој јавља се у крајњем западном делу лежишта на растојању од 500 до 700 метара од западне границе копа. Фронт радова петог јаловинског система је око 4,3 километра, што значи да ће овај систем углавном откопавати јаловину, али у крајњем западном делу етаже и угаљ неправилног залегања лежишта. 

− Други угљени слој је променљиве висине, која се креће у распону од четири до седам метара. Када багериста уочи у профилу угаљ, следи његово чишћење од наслага јаловине, а потом се креће са ископавањем уз претходну најаву, како би се извршио маневар са Ф-траком према збирној траци за одвоз угља, објашњава Булатовић и додаје да се у овој години очекује да се из другог угљеног слоја ископа 300.000 до 400.000 тона угља, а како буде напредовао рад овог система, повећаваће се и количине ископаног угља из поменутог дела лежишта. Процене су да се у другом угљеном слоју налази између 18 и 20 милиона тона угља који треба да се ископа.

                                                                                                                               Р.Н.