2018-12-27T23:33:30+01:00 27. децембра, 2018. 23:32 |

ПОДРШКА ОДРЖИВОМ ЗАПОШЉАВАЊУ РОМА У ПОЖАРЕВЦУ: Посао за 46 особа

Град Пожаревац у сарадњи са Удружењем Рома  Браничевског округа и Удружења за развој предузетништва „ПОСТАРТ“ у току 2018. године спровео је активности на реализацији пројекта „Подршка одрживом запошљавању Рома на територији Града Пожаревца“. Немачка организација за међународну сарадњу и развој (ГИЗ) финансирала је овај пројекат у износу од 198.000 евра, док је локална самоуправа издвојила 27.000 евра. Према свим подацима, један од основних проблема са којима се ромске породице суочавају је пре свега економске природе, а огледа се у великој стопи незапослености. Поред тога, још већи проблем представља лош квалитет запослености Рома, будући да доминира такозвана неформална запосленост, која не подразумева регулисани радни однос уз сво осигурање које пружа.

            Градоначелник Пожаревца Бане Спасовић истиче да је овај пројекат осмишљен са циљем да допринесе решавању утврђених проблема везаних за запошљавање и запошљивост Рома, Ромкиња и свих осталих социјално угрожених лица.

            -То је остварено путем иновативних активности и свеобухватних приступа за решавање проблема незапослености што је омогућило да се у 2018. години запосли 46 особа, водећи притом рачуна о родној равноправности и једнакости. Они су запослени у прерађивачкој и текстилној индустрији, индустрији обновљивих извора енергије и угоститељству. Такође, 119 особа је прошло кроз различите програме обука и тренинга, што им је омогућило да на овај начин добију посебна знања, вештине и компетенције које ће им користити у њиховом даљем личном и професионалном развоју. И у 2019. години Град Пожаревац наставља програме и иницијативе које ће омогућити још више радних места и запослених особа и бољи живот за све наше суграђане, казао је Спасовић.

            Општи циљ пројекта јесте побољшање социјално економских услова за укључивање повратника на основу Споразума о реадмисији кроз побољшање запошљавања и одрживог запошљавања. Посебни циљеви пројекта су дефинисани кроз 4 поткомпоненте, а то су: повећање стопе запослености и запошљивости Рома и Ромкиња, потврђивање родне равноправности стварањем једнаких услова за запошљавање, заштита животне средине коришћењем биомасе ради добијања чистих извора енергије и покретање јавно – приватног партнерства.

            Говорећи о резултатима, менаџер пројекта Владимир Петровић је нагласио да је током трајања пројекта 75 особа добило подршку у формалним и неформалним квалификацијама, 22 предузећа је учествовало у обукама, 22 лицa у „start up“ обукама и  55 лица у обукама за кројаче. Од 55 незапослених лица 35 је успешно завршило последњи тест и 5 лица је запослено у предузећу „Lazzaro“. У процесу брикетариња посао је пронашло 15 особа, док је 25 лица добило посао у 10 предузећа која су корисници субвенција.

Д.Динић