2021-02-13T09:46:42+01:00 13. фебруара, 2021. 09:46 |

Подстицаји за сточарство

Првог дана фебруара почело је подношење захтева за подстицаје у сточарству и то за тов јунади, јагњади, јаради и свиња, као и за краве за узгој телади.

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре преко Управе за аграрна плаћања од 1. фебруара до 31. јула и то за грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула до 30. јуна текуће  године.

Захтев за подстицаје подноси се посебно за сваку врсту товних грла, с тим да се за исту врсту товних грла подноси највише до три, а за исто грло захтев за подстицаје може да се поднесе једном за једну календарску годину, по завршетку това. Висина подстицаја  за тов јунади су 15.000 динара по грлу у тову, за тов јагњади 2.000 динара по грлу у тову, за тов јаради 2.000 динара по грлу у тову и за тов свиња 1.000 динара по грлу у  тову.

Сточари у истом периоду могу поднети захтев на основу Правилника о условима и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за краве за узгој телади за тов.

Правно лице, предузетник и физичко лице, носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства остварују подстицај за најмање две краве отељене у периоду од 1. јула 2020. године до 30. јуна 2021. године. За свако грло се у току једне календарске године остварује подстицај од 20.000 динара.

Такође, кренули су и подстицај за краве дојиље, старости преко 24 месеца. Уз захтев за подстицаје за краве дојиље подноси се записник о одржаној селекцијској смотри, оверен од стране основне и регионалне одгајивачке организације. Висина подстицаја је 40.000 динара по грлу.

Љ.Настасијевић