На основу члана 19. Закона о комуналној милицији („Службени гласник РС“, бр. 49/2019) издаје се

УПОЗОРЕЊЕ

Поводом Међународног дана особа са инвалидитетом упозоравају се возачи на територији Града Пожаревца да не паркирају своја возила на местима резервисаним за особе са инвалидитетом.

Комунална милиција Града Пожаревца вршиће појачану контролу паркирања на територији Града Пожаревца.

Чланом 19. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима („Службени гласник РС“, бр. 19/2019 и 28/2020) забрањено је паркирање на местима предвиђеним за возила за особе са инвалидитетом.

За непоштовање мера забране које су прописане одлуком предвиђена је новчана казна. Новчаном казном у фиксном износу биће кажњено физичко лице у износу од 5.000 динара, предузетник у износу од 25.000 и правно лице у износу од 50.000 динара, за прекршаје из члана 19. став 1. Одлуке о управљању јавним паркиралиштима („Службени гласник РС“, бр. 19/2019 и 28/2020).

Share.

Comments are closed.

Skip to content