У данашње време интересовање за сеоски туризам је у сталном порасту, како оних који би желели да се баве овом врстом туризма тако и корисника ових услуга. Након ситуације са вирусом, претпоставља се од стране стручњака  и саветника из Министарства трговине, туризма и телекомуникација да ће ова година, због отежаних услова путовања ван граница, бити изузетно плодоносна за домаћи туризам.

Сеоски туризам као синергија између пољопривредне производње и туризма може бити допунска делатност на пољопривредном газдинству на коме би се створио додатни приход, али може бити и професионална делатност. На овај начин остварио би се додатни пласман пољопривредних производа, могу се активирати неискоришћени делови домаћинства и самозапослити чланови газдинства.

Мотиви доласка туриста  поред одмора и разоноде јесу активност у природи као и  интересовање за културну баштину, гастрономију, традицију, фолклор и манифестациони туризам. Туристи желе да виде, осете, купе, али и да науче. Потребно је размишљати о додатној понуди као што су тематске пешачке стазе у природи, брање лековитог биља, сакупљање јестивих гљива, параглајдинг, планински бициклизам, учење традиционалних заната и обичаја, јахање коња, риболов, културне, гастрономске и винске  руте. Савремени туриста тражи доживљај базиран на атрактивности и аутентичности. Домаћи туристи се такође све чешће опредељују за мање, још неоткривене дестинације где се може видети, научити и доживети нешто ново.

-Покретање бизниса у сеоском туризму, подразумева испуњавање прописаних обавеза да објекти у којима се пружају угоститељске услуге у домаћој радиности и сеоском домаћинству морају да испуњавају минималне техничке и санитарно- хигијенске услове и да буду категорисани. Треба почети од једноставног бизнис плана који би садржао све елементе једне пословне идеје и планове. На овај начин власници пољопривредног газдинства су у могућности да са што мањим степеном ризика предвиде своје послове, а такође ово је и један од корака да остваре право на конкурисање за средства из ИПАРД програма, Меру7 – Диверзификација пољопривредних газдинства и развој пословања. Циљ ове мере је  пружање подршке малим угоститељским објектима и онима који желе да диверзификују пољопривредну делатност кроз рурални туризам. ИПАРД подстицаји се утврђују у процентуалном износу до 65 одсто вредности прихватљивих трошкова инвестиције (без ПДВ-а). Корисник може да оствари право на ИПАРД подстицај у износу од најмање 5.000 евра, а највише 300.000 евра по захтеву, без обзира на укупну вредност инвестиције, истиче Ана Ђорђевић, дипломирани инжењер прехрамбене технологије у ПССС Пожаревац.

Сеоски туризам допринео би оживљавању села и можда преокретања тренда масовног напуштања руралног подручја.

Д.Д.

Share.

Comments are closed.

Skip to content