Политехничка школа у Пожаревцу за подручје рада електротехника, уписује и занимање сервисер за термичке и расхладне уређаје, односно сервисер беле технике.Сервисер за термичке и  расхладне уређаје врши сервисирање, одржавање и поправку уређаја за домаћинство као што су фрижидер, шпорет, машина за веш или за суђе, али и већих индустријских уређаја. Такође, врши контролу и  поправку уређаја за климатизацију,  електроенергетских компоненти и електричних мотора. Мења неисправне делове уређаја или инсталација. Често ради у тиму али и самостално, у сервису  и на терену, а радно време одређују потребе  клијената чије су похвале и препоруке најважнији вид рекламе у овом послу. 

ПОСАО ОДМАХ НАКОН ЗАВРШЕНОГ ШКОЛОВАЊА

Као и претходно представљена занимања у трогодишњем образовању, аутоелектичар и електроинсталатер и  занимање сервисера пружа могућност запослења одмах после средње школе, као и покретање сопственог посла. 

-Све масовнија употреба разних електричних апарата и електронских уређаја, а посебно велико интересовање за уградњу расхладних и термичких уређаја  чине ово занимање јако занимљивим и траженим у данашње време.

Наставница практичне наставе Биљана Пајић Чавић, истакла је да школовање за ово занимање траје три године и да се настава одвија по најновијем плану и програму који подразумева велики број часова практичне наставе и стручних предмета већ од прве године.  

-Пракса се изводи комбиновано, у школском кабинету и у сервисима који се баве поправком и одржавањем електричних апарата и уређаја. У склопу овог занимања ученици се оспособљавају за откривање и отклањање кварова, монтажу и демонтажу електротермичких и расхладних уређаја ( машина за прање и сушење веша, машина за прање суђа,електричних шпрета, микроталасних пећница, бојлера…), грејних тела (радијатори, кварцне пећи, термоакулационе пећи…), расхладних уређаја ( фрижидери, замрзивачи, расхладне витрине), малих кућних апарата (миксери, фенови, пегле…). Своја знања и вештине ученици су опробали и на републичком такмичењу где су освојили прво место и тако учинили овај образовни профил још занимљивијим за будуће ученике, каже Пајић Чавић. 

Share.

Comments are closed.

Skip to content