7Производња на Површинском

копу „Дрмно“ у првој половини 2017. била је континуирана и стабилна. У јуну је ископано 235.169 тона угља, што је више од планираних 218.000 тона за овај месец, а калорична вредност лигнита, потрошеног у костолачким термокапацитетима, износила је 8.500 килоџула по килограму. Током јуна, како је и планирано, извршен је ремонт рударске механизације и опреме која је ангажована на ископавању угља.

За шест месеци, како сазнајемо у Служби за праћење и анализу производње Техничког сектора огранка „ТЕ-КО Костолац“, ископано је 4.293.887 тона угља, што је за један одсто више од билансираних количина за овај временски период. На депонијама резерви угља, на крају јуна, било је 218.839 тона, чиме је обезбеђен несметан рад термокапацитета у костолачком огранку ЕПС-а.

Рударски системи, који су ангажовани на откривању угља, у јуну су откопали 2.951.960 кубних метара јаловине. Ови системи су на Копу „Дрмно“ у првој половини 2017. године откопали укупно 18.465.350 кубних метара јаловине, што је за један одсто више од планираних количина за овај временски период.

Share.

Comments are closed.

Skip to content